قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت فرهنگي هنري

6 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران در رشته ی مديريت فرهنگي هنري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

مديريت فرهنگي هنري-دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

قدس طباطبایی یاسمن سادات

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

غير انتفاعي

قربانی یزنی غزاله

از اسلام‌شهر

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

نکونام فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

خان ابادی ریحانه

از تهران

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

رجبی محمدیاسین

از رباط كريم

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي

محمدخانی محمد

از تهران

1 سال دوازدهم

غير انتفاعي
6/2/2023 5:48:43 AM
Menu