قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم سياسي

4 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی علوم سياسي
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

علوم سياسي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

جباری مهلا

از قشم

1 سال دوازدهم

نوبت دوم

عباسی محمد جواد

از ايلام

1 سال دوازدهم

روزانه

سابقی امیرصدرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خلیلی فاطمه

از ساري

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 5:02:31 AM
Menu