قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی دندانپزشکي

35 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی دندانپزشکي
23نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
6 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
11 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

دندانپزشکي

دانشگاه علوم پزشکي تهران35 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران32 دانشگاه علوم پزشکي شيراز26 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان27 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)3 دانشگاه علوم پزشکي قزوين8 دانشگاه علوم پزشکي مشهد39 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج16 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت18 دانشگاه علوم پزشکي بابل22 دانشگاه علوم پزشکي قم7 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري16 دانشگاه علوم پزشکي همدان17 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد11 دانشگاه علوم پزشکي يزد24 دانشگاه علوم پزشکي اروميه13 دانشگاه علوم پزشکي كرمان15 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج11 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر16 دانشگاه علوم پزشکي ايلام2 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج10 دانشگاه علوم پزشکي كاشان11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز16 دانشگاه علوم پزشکي تبريز30 دانشگاه علوم پزشکي زنجان21 دانشگاه علوم پزشکي سمنان14 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد6 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل24 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان14 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي)2 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران 20 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد5 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس7 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان17 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز9 دانشگاه آزاداسلامي-واحدبروجرد7 دانشگاه آزاد اسلامي-واحد خوراسگان 24 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند18 دانشگاه آزاد اسلامي -واحدشيراز6 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه20 دانشگاه علوم پزشکي اراک13 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران12 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان18 دانشگاه علوم پزشکي زابل2

دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

اسدی آروین

از آمل

9 سال سوم تا ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

قزل سفلو حسین

از مينودشت

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

شیخ محمودی فواد

از تنكابن

6 سال ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

غلامی الهام

از اراك

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

گنج خانلو آرمین

از ابهر

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

کونانی علی

از كوهناني

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

روشن مبین

از گرگان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اصل فلاح پارمیدا

از نظرآباد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

عیسی آبادی کیان

از نوشهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خالق زاده نگین

از شهر قدس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حقی رودی بهنام

از خواف

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زرافشار آرین

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بوستانی طاهری احمد

از كاشان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سجادی سیدمحمدمتین

از قم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

آخوندی یامچی نگار

از مرند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

خسروی ستایش

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

گرزین علی

از گرگان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رعیتی شوازی محمدمهدی

از يزد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاشانی زاده امیرمحمد

از قزوين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسین زاده امیرجواد

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

طاهری خو محمد

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

فروزان مهر محمد

از شيروان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اکبری یاسین

از شاهرود

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هاشمی محمدرضا

از قروه

1 سال دوازدهم

روزانه

صفدریان کیانوش

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

حیدری علیرضا

از اقليد

1 سال دوازدهم

روزانه

حاجی ها سارا

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

کوه فر ارشیا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

آزاد فاطمه السادات

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

سعیداله زاده قورت تپه مهدی

از رباط كريم

1 سال دوازدهم

روزانه

طاهری علیرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صابری حقیقی رامان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

موسوی جزائری سیدمحمدحسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

شریفی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

علی پور پرهام

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:19:23 AM
Menu