قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم تغذيه

19 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در رشته ی علوم تغذيه
16نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
4 نفر
4 سال دانش آموز کانون
4 نفر
3 سال دانش آموز کانون
4 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

علوم تغذيه

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران19 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان13 دانشگاه علوم پزشکي شيراز12 دانشگاه علوم پزشکي تبريز15 دانشگاه علوم پزشکي كاشان9 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر5 دانشگاه علوم پزشکي كرمان14 دانشكده علوم پزشكي مراغه11 دانشگاه علوم پزشکي زنجان13 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان16 دانشگاه علوم پزشکي همدان9 دانشگاه علوم پزشکي يزد13 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد6 دانشگاه علوم پزشکي اراک12 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز10 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد15 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) 5 دانشکده علوم پزشکي لارستان(شهرستان اوز)4 دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) 12 دانشکده علوم پزشکي خلخال7 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج10 دانشگاه علوم پزشکي گناباد5 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد28 دانشكده علوم پزشكي شوشتر4 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس6 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان10

علوم تغذيه-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران

حاج علی بیگی آرمیتا

از اراك

13 سال از سوم دبستان و 3 سال فارغ التحصيل

ظرفيت مازاد

تقی لو آرتمیس

از شهرجديد هشتگرد

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

ظرفيت مازاد

پایداره امین

از تبريز

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

ماکولاتی نسترن

از قم

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

قائینی زهرا

از شهربابك

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پرند آیدا

از خدابنده

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سید تاجدینی فراز

از تبريز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

الهوئی باربد

از قزوين

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

سلیمانی نجف آبادی نگار

از نجف آباد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

محتشمی راد الیکا

از آمل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

لهراسبی نگین

از تنكابن

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مشایخی مبینا

از تنكابن

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

قربانیان آرین

از تنكابن

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جواهری عفیف ستایش

از زاهدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

مقدم محمدحسین

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مساحی شقایق

از بم

2 سال يازدهم و دوازدهم

ظرفيت مازاد

خان دائی قمصری سجاد

از كاشان

1 سال دوازدهم

روزانه

طاهرخانی مبینا

از تاكستان

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد

میرزاده کوهشاهی صدرا

از تهران

1 سال دوازدهم

ظرفيت مازاد
6/2/2023 5:33:49 AM
Menu