قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی علوم آزمايشگاهي

20 نفر قبولی های دانشگاه علوم پزشکي تهران در رشته ی علوم آزمايشگاهي
12نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
5 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

علوم آزمايشگاهي

دانشگاه علوم پزشکي تهران20 دانشگاه علوم پزشکي مشهد9 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان14 دانشگاه علوم پزشکي ايران12 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران23 دانشگاه علوم پزشکي شيراز28 دانشگاه علوم پزشکي تبريز22 دانشگاه علوم پزشکي اروميه11 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان)13 دانشگاه علوم پزشکي كرمان9 دانشگاه علوم پزشکي كاشان10 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد7 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب)8 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود)11 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري12 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج5 دانشگاه علوم پزشکي جهرم10 دانشگاه علوم پزشکي زنجان11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز17 دانشگاه علوم پزشکي بابل11 دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه8 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران2 دانشگاه علوم پزشکي بيرجند12 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد6 دانشكده علوم پزشكي سراب9 دانشگاه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان - مشهد28 دانشگاه علوم پزشکي يزد17 دانشگاه علوم پزشکي فسا10 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل10 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار10 دانشگاه علوم پزشکي قزوين16 دانشگاه علوم پزشکي مشهد (محل تحصيل كاشمر)6 دانشگاه علوم پزشکي اراک9 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل)8 دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس7 دانشكده علوم پزشكي مراغه10 دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي - بجنورد8 دانشگاه علوم پزشکي گناباد6 دانشگاه علوم پزشکي گلستان - گرگان13 دانشگاه علوم پزشكي آبادان7 دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان11 دانشگاه علوم پزشکي كردستان - سنندج13 دانشگاه علوم پزشکي بوشهر9 دانشگاه علوم پزشکي همدان16 دانشکده علوم پزشکي گراش9 دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه13 دانشگاه علوم پزشکي قم4 دانشگاه علوم پزشکي ياسوج5 دانشگاه علوم پزشکي ايلام6 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه علوم پزشکي بم5 دانشگاه علوم پزشکي جيرفت8 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان21 دانشکده علوم پزشکي سيرجان9 دانشگاه علوم پزشکي شاهرود8 دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر7 دانشكده علوم پزشكي خمين2 دانشگاه علوم پزشکي سمنان7 دانشگاه علوم پزشکي دزفول1 دانشگاه علوم پزشکي ايرانشهر 2

علوم آزمايشگاهي-دانشگاه علوم پزشکي تهران

عبدی پور نسترن

از شاهين شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کمال زاده گیلانی امیرحسین

از لاهيجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اقدامی داریوش

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدی آیدا

از كرج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نعمتی طلب محمد جواد

از خورموج

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دهقانی رودبرده ستاره

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

ساعد ویان

از سنندج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عابدی امیرارشیا

از تبريز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خطیب کوشا مهدی

از ورامين

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رنجبر نازنین

از تهرانسر

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شریف پور ترنج

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

صیادی فیروزه

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

تات نژاد محمد

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

حکیمی فرد تارا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مکاری محمدمهدی

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

خدایاری سوگل

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

هوشمند امیرعلی

از شهرجديد پرند

1 سال دوازدهم

روزانه

سعادت حنانه

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

طالبی الهام

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

غلامزاده ریحانه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:08:53 AM
Menu