قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی حسابداري

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی حسابداري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

حسابداري

دانشگاه تهران3 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران2 دانشگاه اصفهان5 دانشگاه تبريز2 دانشگاه شيراز4 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)2 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران5 دانشگاه خوارزمي تهران6 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران1 دانشگاه اروميه3 فني حرفه اي پسران شماره 2- ثامن الحجج - مشهد1 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين3 دانشگاه يزد3 فني و حرفه اي پسران کاشان - شهيد رجايي 3 دانشگاه مازندران - بابلسر2 دانشگاه قم4 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - كرج2 دانشگاه گيلان - رشت6 دانشگاه خليج فارس - بوشهر2 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه فردوسي - مشهد1 آموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک1 دانشگاه جهرم4 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان5 فني و حرفه اي دختران - ياسوج4 دانشگاه بوعلي سينا - همدان3 دانشگاه سمنان2 دانشگاه ميبد 7 دانشگاه رازي کرمانشاه7 دانشگاه زنجان3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان4 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)3 آموزشکده فني وحرفه اي دختران - شيراز3 دانشگاه صنعتي شاهرود7 آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد1 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک -قاضي طباطبايي4 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران2 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 3 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)3 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت)5 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)1 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 1 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - قزوين6 دانشگاه گنبد2 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان6 فني و حرفه اي امام علي (ع) - كردكوي3 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - ساري2 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک کرمان - چمران 6 دانشگاه بزگمهر قاينات5 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 آموزشکده فني و حرفه اي پسران - بابل3 فني و حرفه اي پسران - صومعه سرا1 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - بيرجند7 مجتمع آموزش عالي سراوان2 دانشگاه كردستان - سنندج6 دانشگاه لرستان - خرم آباد1 دانشگاه بجنورد3 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيد صدوقي4 فني و حرفه اي دختران - نيشابور2 فني و حرفه اي پسران - بوشهر 2 فني و حرفه اي دختران - سمنان2 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر)4 دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز10 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج3 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)5 آموزشکده فني حرفه اي پسران اردبيل - رازي3 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک3 آموزشکده فني و حرفه اي دختران بجنورد - انقلاب اسلامي5 دانشگاه غيرانتفاعي حافظ - شيراز2 آموزشکده فني و حرفه اي پسران - بروجرد1 آموزشکده فني و حرفه اي دختران سنندج 1 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز5 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک4 دانشگاه غيرانتفاعي اوج - آبيك قزوين2

حسابداري-دانشگاه تهران

رحمانی پرناز

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نژادی محمد صدرا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رضایی محمدامین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:11:29 PM
Menu