قبولی های کانون در گروه تجربی رشته ی مديريت

13 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی مديريت
11نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مديريت

دانشگاه تهران13 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران16 دانشگاه اصفهان5 دانشگاه فردوسي - مشهد9 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه خوارزمي تهران11 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران8 دانشگاه اروميه4 دانشگاه علوم پزشکي تبريز3 دانشگاه شيراز2 دانشگاه يزد8 دانشگاه علوم پزشکي شيراز6 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)6 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين2 دانشگاه كاشان3 دانشگاه علوم پزشکي يزد11 دانشگاه علوم پزشکي قزوين4 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل3 دانشگاه علوم پزشکي بم6 دانشگاه مازندران - بابلسر7 دانشگاه ميبد 2 دانشگاه شاهد - تهران1 دانشكده علوم پزشكي مراغه6 دانشگاه علوم پزشکي اصفهان3 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران4 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز5 دانشگاه قم7 دانشگاه بجنورد3 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه زنجان8 دانشگاه گنبد2 دانشگاه گلستان - گرگان2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان8 دانشگاه گيلان - رشت10 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)3 دانشگاه كردستان - سنندج3 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) 3 دانشگاه سمنان6 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس4 دانشگاه ايلام1 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران13 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 3 دانشگاه علوم پزشکي زابل4 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)4 مجتمع آموزش عالي گناباد7 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)2 دانشگاه بيرجند5 دانشگاه اردکان2 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)10 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان)2 دانشگاه اراک 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان7 دانشگاه گنبد (محل تحصيل آزادشهر)6 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل رزن)4 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج5 دانشگاه صنعتي شاهرود4 دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي - اصفهان6 دانشگاه ملاير1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان1 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4 دانشگاه خليج فارس - بوشهر1 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)2 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين5 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک2 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک3

مديريت مالي-دانشگاه تهران

حسینی سارینا

از مريوان

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سلمان زاده امین

از تبريز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

چراغی حانیه

از شهريار

4 سال پنجم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

پیش بهار مظاهر

از اسلام‌شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یزدانی سحر

از بيرجند

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

قنبری سها

از زنجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

اوجاقلو محمد

از زنجان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عسکری محمد

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

خلاقی زاده ستایش

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حیدری علیرضا

از خورموج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسوی سید محمد مهدی

از آباده

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

وقاری محدثه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

امینی کیمیا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:02:19 AM
Menu