قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي کامپيوتر

39 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي کامپيوتر
32نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
6 نفر
4 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
15 نفر
2 سال دانش آموز کانون
8 نفر
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

مهندسي کامپيوتر

دانشگاه صنعتي شريف - تهران39 دانشگاه تهران28 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران31 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان5 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران37 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران28 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان11 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران28 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران12 دانشگاه صنعتي اصفهان52 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)13 دانشگاه شيراز20 دانشگاه فردوسي - مشهد36 دانشگاه شاهد - تهران3 دانشگاه الزهرا(س) - تهران10 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين10 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 48 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)15 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 38 دانشگاه صنعتي شيراز10 دانشگاه اصفهان35 دانشگاه گيلان - رشت21 دانشگاه بوعلي سينا - همدان17 دانشگاه تبريز47 دانشگاه يزد35 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)7 دانشگاه مازندران - بابلسر19 دانشگاه شهيد چمران اهواز14 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران12 دانشگاه اراک 17 دانشگاه كاشان19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان33 دانشگاه قم12 دانشگاه خليج فارس - بوشهر13 دانشگاه صنعتي قم5 دانشگاه رازي کرمانشاه11 دانشگاه اروميه7 دانشگاه ايلام1 دانشگاه زنجان22 دانشگاه گلستان - گرگان16 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا8 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار11 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)13 دانشگاه صنعتي اروميه4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز22 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل9 دانشگاه كردستان - سنندج13 دانشگاه صنعتي همدان15 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر10 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)1 دانشگاه تخصصي فناوريهاي نوين آمل13 دانشگاه سمنان37 دانشگاه شهرکرد6 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس4 دانشگاه اصفهان (محل تحصيل شهرضا اصفهان)15 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)4 دانشگاه صنعتي شاهرود18 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول8 دانشگاه اردکان8 دانشگاه صنعتي كرمانشاه11 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد8 دانشگاه بجنورد8 دانشگاه اصفهان - دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار8 دانشگاه دامغان10 دانشگاه ياسوج8 دانشگاه فسا8 دانشگاه جهرم13 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)6 دانشگاه ميبد 10 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان9 دانشگاه بيرجند26 دانشگاه يزد(محل تحصيل مهريز) 4 دانشگاه لرستان - خرم آباد5 دانشگاه صنعتي قوچان4 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون11 دانشگاه بناب8 دانشگاه ملاير7 دانشگاه صنعتي بيرجند6 دانشگاه تبريز ( ميانه)14 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)4 مركز اموزش عالي محلات4 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان10 دانشگاه گنبد (محل تحصيل مينودشت)4 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان8 دانشگاه تربت حيدريه7 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)4 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)4 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان10 دانشگاه صنعتي سيرجان8 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران1 دانشگاه ولايت - ايرانشهر2 مجتمع آموزش عالي بم3 مرکز آموزش عالي لار3 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين2 مجتمع آموزش عالي گناباد4 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش)2 دانشگاه زابل5

مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

اسماعیلی محمد

از اراك

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

قبادی درسا

از تهران

7 سال سوم و چهارم و ششم دبستان و از نهم تا دوازدهم

روزانه

شعبانی محمدشایان

از رفسنجان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

حیدری مائده

از تهران

6 سال سوم و چهارم و ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

رستمخانی اردلان

از نور

5 سال اول تا چهارم دبيرستان و 1 سال فارغ التحصيل

روزانه

لطفی محمد

از تبريز

5 سال دوم تا ششم دبستان و دوازدهم

روزانه

صمدی آزاد محمد معین

از همدان

4 سال ششم دبستان و از دهم تا دوازدهم

روزانه

ضیایی آرش

از تهران

4 سال ششم دبستان و هفتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جعفری عرفان

از تهران

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

میقانی امیرمهدی

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

معصومی رضا

از قم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

تائبی محمد پیام

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حجازی سیدعلی محمد

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

انصاری آریان

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کوچکیان امیرحسین

از تهران

3 سال هشتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بختیاری مهران

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیات محمد

از زنجان

3 سال نهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بختیاری علی

از اراك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پورنصیری سروش

از لاهيجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

پورتوانایی سید محمدامین

از مشهد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیهقی ماهان

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

دلیران امید

از تهران

3 سال ششم دبستان و نهم و دوازدهم

روزانه

رحمانی میاب احسان

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

جعفرآبادی امیرحسن

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

رسته آیلین

از همدان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

غریب دانیال

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

احمدپور محمدجواد

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علمدار امیرحسین

از تهران

2 سال ششم دبستان و دوازدهم

روزانه

سلیما محمدعرفان

از تهران

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

بشری محمد پارسا

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

روان نخجوانی امیرحسین

از تهران

2 سال دهم و دوازدهم

روزانه

قاسمی محسن

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

عزیزی امیر حسین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خسروجردی ترانه

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

نقدعلی امیرحسین

از ملارد

1 سال دوازدهم

روزانه

صبوریراقی حامد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اکبر محمدمهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ایزدپناه کیان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سهرابی علیرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:49:46 AM
Menu