قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي مکانيک

52 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي مکانيک
30نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
5 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
13 نفر
2 سال دانش آموز کانون
11 نفر
1 سال دانش آموز کانون
22 نفر

مهندسي مکانيک

دانشگاه صنعتي شريف - تهران52 دانشگاه تهران59 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران34 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران63 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران43 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران12 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان12 دانشگاه صنعتي اصفهان59 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)9 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان8 دانشگاه شيراز39 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين7 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 61 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه فردوسي - مشهد35 دانشگاه اصفهان17 دانشگاه تبريز42 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 27 دانشگاه تهران (محل تحصيل رضوانشهر گيلان)8 دانشگاه بوعلي سينا - همدان16 دانشگاه گيلان - رشت21 دانشگاه يزد32 دانشگاه شهيد چمران اهواز19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان20 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران12 دانشگاه مازندران - بابلسر13 دانشگاه خليج فارس - بوشهر14 دانشگاه اراک 9 دانشگاه صنعتي قم4 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا7 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1 دانشگاه رازي کرمانشاه5 دانشگاه كاشان39 دانشگاه زنجان20 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان3 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز23 دانشگاه قم10 دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشکده فني و مهندسي گلپايگان7 دانشگاه صنعتي اراك9 دانشگاه شهرکرد13 دانشگاه تربت حيدريه2 دانشگاه صنعت نفت3 دانشگاه اردکان3 دانشگاه اصفهان (محل تحصيل شهرضا اصفهان)6 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول5 دانشگاه سمنان16 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز9 دانشگاه صنعتي همدان8 دانشگاه شهيد چمران اهواز(شهداي هويزه) 2 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل8 دانشگاه صنعتي اروميه8 دانشگاه صنعتي شاهرود19 دانشگاه ياسوج9 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان6 دانشگاه صنعتي اروميه - (محل تحصيل خوي )1 دانشگاه كردستان - سنندج7 دانشگاه بناب2 دانشگاه جهرم4 مرکز آموزش عالي لار1 دانشگاه تبريز ( ميانه)5 دانشگاه دامغان12 دانشگاه صنعتي سيرجان8 دانشگاه اروميه2 دانشگاه فسا5 دانشگاه گلستان - گرگان2 دانشگاه تفرش7 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد2 دانشگاه ملاير5 دانشگاه ميبد 6 دانشگاه ايلام2 دانشگاه لرستان - خرم آباد3 دانشگاه صنعتي كرمانشاه5 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار4 مركز اموزش عالي محلات2 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان6 دانشگاه بجنورد3 دانشگاه مراغه3 دانشگاه جيرفت1 دانشگاه صنعتي قوچان5 دانشگاه زابل2 دانشگاه بيرجند12 دانشگاه صنعتي بيرجند4 مركز اموزش عالي فيروزاباد1 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار2 مجتمع آموزش عالي بم1

مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

جورابلو مرتضی

از گرمسار

8 سال از پنجم دبستان تا دوازدهم

روزانه

حاجی ویسه فرید

از سنندج

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

روزانه

وفادار هوتن

از زنجان

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

موسوی نیا فاطمه السادات

از يزد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

نرگس منشادی محمدصادق

از يزد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

سلیمانی ایگریر فرشید

از اروميه

4 سال هفتم و هشتم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

ستاری اوخچی مهدی

از مراغه

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شهنازی محمدحسین

از رفسنجان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

توکلی شلمانی نیکان

از تهرانسر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

غلامحسینی مهدی

از قم

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

یاوری زاده عرفان

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

صراحتی محمدامین

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

برادران امیرعباس

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

غلامزاده امیرحسین

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محمدی اسکوئی علی

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

زاهدی دره شوری امیرارسلان

از شيراز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیخی محمد امین

از انديمشك

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نصیرزاده محمد حسین

از تهران

3 سال چهارم و پنجم دبستان و دوازدهم

روزانه

حاج حیدری ابوالفضل

از خميني شهر

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی حسینی محمد

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

همایون خواه علیرضا

از شيراز

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هاشمی علی

از بروجرد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

مظاهری هدیه

از اراك

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شیرین آتیلا

از اردبيل

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پهلوانی نژاد اشکان

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاجی حسینی امیرحسین

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سیفی زارعی سامان

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

سلیمانی درچه محمدامین

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

استادی امیررضا

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

گل آزاد سیدمحسن

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رضازاده علیرضا

از قوچان

1 سال دوازدهم

روزانه

باقریان مهدی

از رفسنجان

1 سال دوازدهم

روزانه

کلاهدوز پویا

از شهرضا

1 سال دوازدهم

روزانه

محمودی حسین

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

برزگر احمد

از پرديس

1 سال دوازدهم

روزانه

حسینی رحمت آباد سیدمحمدطاها

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

ناظران سید سعید

از قائن

1 سال دوازدهم

روزانه

صادقی تفتی محمدامین

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

حسن آبادی صابر

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

ابراهیمی سید مسیحا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

پورهاشم محمدیان سیدحمیدرضا

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

عاشقی حسین آبادی وحیدرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

خنجری محمدعلی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

بیرامی آقباش محمدسینا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

زینبی بایگی علی

از مشهد

1 سال دوازدهم

روزانه

صافی زاده محمدسعید

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

خسرویانی طاها

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

اختیاری آرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

نداف زاده محمدعرفان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

افراسیابی محمد مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

آزادی خواه سلیمی مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رضایی فر عرفان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:02:41 AM
Menu