قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم کامپيوتر

14 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی علوم کامپيوتر
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
10 نفر

علوم کامپيوتر

دانشگاه صنعتي شريف - تهران14 دانشگاه تهران25 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران17 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران18 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران22 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران9 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان15 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)24 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه الزهرا(س) - تهران7 دانشگاه شاهد - تهران3 دانشگاه اصفهان12 دانشگاه تبريز12 دانشگاه گيلان - رشت14 دانشگاه قم8 دانشگاه يزد13 دانشگاه مازندران - بابلسر10 دانشگاه كاشان8 دانشگاه سمنان5 دانشگاه زنجان13 دانشگاه گلستان - گرگان5 دانشگاه شهيد چمران اهواز5 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان20 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز8 دانشگاه دامغان3 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر15 دانشگاه اصفهان - دانشکده رياضي و کامپيوتر خوانسار6 دانشگاه رازي کرمانشاه5 دانشگاه شهرکرد5 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل2 دانشگاه لرستان - خرم آباد1 دانشگاه فسا2 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون4 دانشگاه صنعتي كرمانشاه1 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان8 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان4

علوم کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

بناییان زاده محمدعلی

از شيراز

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه

ضیاء محمدرضا

از اصفهان

3 سال سوم دبستان و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امام جمعه سیدعماد

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مختاری راد فاطمه

از كرمان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

توانا زینب

از اسفراين

1 سال دوازدهم

روزانه

شهنازی دولت خانه امیر متین

از ورامين

1 سال دوازدهم

روزانه

ابراهیمی طاها

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه

فتحی تبسم

از كرمانشاه

1 سال دوازدهم

روزانه

لطفی فاطمی سیدستار

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

مصلی نژاد علیرضا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

صبریان پارسا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

علی پور حمیدرضا

از بابل

1 سال دوازدهم

روزانه

احمدپناه دانیال

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ترابی بامداد

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:30:22 AM
Menu