قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي عمران

45 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي عمران
23نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
10 نفر
2 سال دانش آموز کانون
11 نفر
1 سال دانش آموز کانون
22 نفر

مهندسي عمران

دانشگاه صنعتي شريف - تهران45 دانشگاه تهران29 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران20 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران28 دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي_تهران 21 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران20 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران18 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان8 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)14 دانشگاه شيراز10 دانشگاه الزهرا(س) - تهران4 دانشگاه شاهد - تهران4 دانشگاه صنعتي اصفهان40 دانشگاه فردوسي - مشهد13 دانشگاه ياسوج1 دانشگاه اصفهان18 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 21 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين6 دانشگاه تبريز26 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران7 دانشگاه اروميه4 دانشگاه گيلان - رشت14 دانشگاه يزد22 دانشگاه صنعتي قم4 دانشگاه كاشان16 دانشگاه مازندران - بابلسر10 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان17 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه اراک 9 دانشگاه شهيد چمران اهواز11 دانشگاه گلستان - گرگان4 دانشگاه زنجان17 دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصيل علي آباد كتول)1 دانشگاه شهرکرد11 دانشگاه بوعلي سينا - همدان13 دانشکده فني ومهندسي گرمسار7 دانشگاه قم6 دانشگاه صنعتي شاهرود10 دانشگاه صنعتي سهند - تبريز10 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان3 دانشگاه بجنورد4 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز9 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول3 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)20 دانشگاه رازي کرمانشاه6 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا3 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل14 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر10 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه اردکان3 دانشگاه كردستان - سنندج6 مركز اموزش عالي محلات3 دانشگاه صنعتي اراك11 دانشگاه سمنان13 دانشگاه خليج فارس - بوشهر9 دانشگاه صنعتي خاتم الانبياء - بهبهان3 دانشگاه صنعتي سيرجان7 دانشگاه صنعتي كرمانشاه2 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان3 دانشگاه بيرجند9 دانشگاه فسا2 دانشگاه صنعتي اروميه6 دانشگاه صنعتي قوچان4 دانشگاه تبريز (مرند)4 دانشگاه تفرش4 دانشگاه ملاير11 دانشگاه مراغه6 دانشگاه دامغان3 دانشگاه تربت حيدريه3 دانشگاه لرستان - خرم آباد5 دانشگاه بناب4 دانشگاه صنعتي بيرجند5 دانشگاه جيرفت4 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار2 مجتمع آموزش عالي بم1 دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد1 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1 دانشگاه رازي کرمانشاه (محل تحصيل اسلام آبادغرب)1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان(محل تحصيل كبودر آهنگ)1 دانشگاه بزگمهر قاينات5 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين4 دانشگاه صنعتي اروميه - (محل تحصيل خوي )2 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک3 دانشگاه زابل3 مجتمع آموزش عالي گناباد2

مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

برهانی زاده پویا

از تبريز

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حاجی زاده محسن

از يزد

4 سال نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

علی محمدزاده طاها

از تبريز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سجادی سیدمحمدجواد

از نور

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیات صدف

از تهران

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

مغفوری امیرمهدی

از كرمان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

نصراله زاده علی

از چالوس

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

امیرگان امیرحسین

از همدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

حسینی بالام پارسا

از اصفهان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

موسی زاده میبدی محمدجواد

از ميبد

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

کاری کیانا

از زاهدان

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

محبی امیررضا

از اهواز

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

سامانیان هستی

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

علمردانی سهیل

از خوي

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

اسدی احسان

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

کیا کیارش

از گرگان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

رفیعی مهدی

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

گرانمایه پریناز

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بیکی بندرآبادی سارا

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

راهدان مفرد علی

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

شادگار حافظ

از كرج

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بهرمند احسان

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

پاسبان عبداله

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نجمی فاطمه

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

علامیر محمد

از كرمان

1 سال دوازدهم

روزانه

نظریان محمدحسین

از قم

1 سال دوازدهم

روزانه

جوخواست محمد

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

زمانی آندریا

از خوانسار

1 سال دوازدهم

روزانه

برقی محمدرضا

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه

اشراقی ورنامخواستی علی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

فدائی محمدامین

از اراك

1 سال دوازدهم

روزانه

قلی اسمعیلی امیر مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

رحیمی مهران

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

حدادی امیرحسین

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

فراهانی امیر عطا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سبزی زاده ابوالفصل

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

دشتکی فاطمه سادات

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

رحمانی امیرحسین

از تاكستان

1 سال دوازدهم

روزانه

تیموری ابر محمد مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

سپهری امیرحسین

از خرمشهر

1 سال دوازدهم

روزانه

قلی باغشاهی بردیا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

تیمساری آرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

عبیات عرفان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

پهلوان عاطف

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

ناصری آریو

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:47:37 PM
Menu