قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مهندسي صنايع

32 نفر قبولی های دانشگاه صنعتي شريف - تهران در رشته ی مهندسي صنايع
11نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
3 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
7 نفر
1 سال دانش آموز کانون
21 نفر

مهندسي صنايع

دانشگاه صنعتي شريف - تهران32 دانشگاه تهران11 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران21 دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران19 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران15 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران9 دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان6 دانشگاه فردوسي - مشهد17 دانشگاه صنعتي اصفهان28 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران6 دانشگاه صنعتي شيراز3 دانشگاه تهران (محل تحصيل فومن گيلان)7 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل 15 دانشگاه يزد15 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران6 دانشگاه تبريز18 دانشگاه صنعتي قم3 دانشگاه قم8 دانشگاه بوعلي سينا - همدان13 دانشگاه كاشان9 دانشگاه اراک 6 مرکز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا11 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان19 دانشگاه زنجان8 دانشگاه گلستان - گرگان10 دانشگاه اروميه6 دانشگاه صنعتي اصفهان - دانشکده فني و مهندسي گلپايگان7 دانشکده فني ومهندسي گرمسار7 دانشگاه گيلان - رشت (محل تحصيل رودسر)11 دانشگاه صنعتي شاهرود5 دانشگاه ميبد 8 دانشگاه سمنان7 دانشگاه تفرش5 دانشگاه خليج فارس - بوشهر (محل تحصيل جم)8 دانشگاه اردکان5 دانشگاه صنعتي كرمانشاه4 دانشگاه علم وفناوري مازندران-بهشهر9 دانشگاه دامغان4 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)8 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس1 دانشگاه صنعتي بيرجند10 دانشگاه كردستان - سنندج5 مركز اموزش عالي محلات6 دانشگاه صنعتي اروميه2 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)3 دانشگاه غيرانتفاعي ابرار - تهران (ويژه خواهران)2 دانشگاه بوعلي سينا - همدان (محل تحصيل تويسركان)6 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان7 دانشگاه بجنورد5 مجتمع آموزش عالي بم3 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک1 دانشگاه صنعتي قوچان2 مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين2 دانشگاه تربت حيدريه3 دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول3 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)7 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک1 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصيل خاش)1 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين4 دانشگاه ولايت - ايرانشهر1

مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي شريف - تهران

بهمنش پارسا

از ميانه

6 سال ششم دبستان و از هشتم تا دوازدهم

روزانه

موحد محمد

از مشهد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

ابراهیمی فرد سامان

از يزد

5 سال از هشتم تا دوازدهم

روزانه

ابوالقاسم زاده آهنگر مریم

از بابل

3 سال دهم و يازدهم و دوازدهم

روزانه

شریفی محمدمهدی

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

وجدی سبزوار امیرحسین

از مشهد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

جعفری فشارکی محمدحسین

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

یاوری فاطمه

از يزد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

نصیری سپهر

از اصفهان

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

منجی امیرحسین

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

هدایتی محمدهادی

از تهران

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه

بهبهانی امیرحسین

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه

سعید پناهی مهدی

از فرديس

1 سال دوازدهم

روزانه

یزدان پناه علی رضا

از بوشهر

1 سال دوازدهم

روزانه

ضیایی کیمیا

از شهريار

1 سال دوازدهم

روزانه

ریسمانچیان نیما

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

کسائی محمدسبحان

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

نصراصفهانی علی

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

سرسنگی مهسا

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

مظفری مهدی

از بوشهر

1 سال دوازدهم

روزانه

عمو محمدعرفان

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

دهقان دهنوی عرفان

از يزد

1 سال دوازدهم

روزانه

امیرآبادی محمدمهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

مدیرقمی سیدامیرعلی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

دارابی فاطمه

از كرج

1 سال دوازدهم

روزانه

کهن زاد فریبرز

از اصفهان

1 سال دوازدهم

روزانه

جدید آرش

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

شوندی سیدمحمدعلی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

آهنگرنارنج بن مهدی

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

باطنی مبینا

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

آقامحسنی آرین

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه

افشاری راد بهار

از تهران

1 سال دوازدهم

روزانه
6/4/2023 4:19:29 AM
Menu