قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی الهيات و معارف اسلامي

1 نفر قبولی های دانشگاه كردستان - سنندج در رشته ی الهيات و معارف اسلامي
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

الهيات و معارف اسلامي

فقه شافعي-دانشگاه كردستان - سنندج

گویلی کیلانه نارین

از سنندج

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:33:40 AM
Menu