بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکي ايران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب
دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدعلوم وتحقيقات
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
دانشگاه خوارزمي تهران
پرديس نسيبه - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران
پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران)
دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند
دانشگاه امام حسين(ع) - تهران
پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري
دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين
دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)
دانشگاه شاهد - تهران
موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي تهران در کنکور 1400
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
240 206 72 6750 72 89 120
2 دندانپزشکي
60 44 53 6457 130 224 172
3 داروسازي
85 41 53 6294 812 1021 775
4 فيزيوتراپي
18 8 46 5842 1938
5 فيزيوتراپي
8 4 22 5583
6 ساخت پروتزهاي دنداني
20 9 83 5547 3591
7 علوم آزمايشگاهي
45 20 37 5485 3697 5026
8 مامايي
15 5 43 5427
9 پرستاري
نيمسال اول
54 24 41 5613 4756 4176
10 شنوايي شناسي
6 5 48 5739
11 تکنولوژي اتاق عمل
22 7 37 5402 5937 5510
12 شنوايي شناسي
18 10 59 5309 5003 4072
13 پرستاري
نيمسال دوم
54 18 49 5341 6238 5043
14 پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
22 14 56 5446 6666 4685
15 تکنولوژي پرتوشناسي
20 9 55 5230 5624
16 هوشبري
20 4 59 5325
17 گفتاردرماني
12 7 35 5884 5214
18 پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 13 54 5232 4206 7593 5359
19 گفتاردرماني
4 4 62 5717 7271
20 مامايي
5 4 35 5096
21 فناوري اطلاعات سلامت
20 10 69 5225 13771 11247
22 بهداشت عمومي
14 6 36 4437 11960
23 کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 5 43 4892
24 مهندسي بهداشت محيط
12 5 39 4763 18136
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي تهران
816 482 %59
6/4/2023 4:34:00 AM
Menu