بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکي ايران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب
دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدعلوم وتحقيقات
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
دانشگاه خوارزمي تهران
پرديس نسيبه - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران
پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران)
دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند
دانشگاه امام حسين(ع) - تهران
پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري
دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين
دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)
دانشگاه شاهد - تهران
موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي ايران در کنکور 1400
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
170 134 56 6424 267 602 800
2 پزشکي
50 34 54 6052 637 1891 2079
3 فيزيوتراپي
20 12 35 5575 3299 2239
4 بينايي سنجي
5 3 59 5756
5 پرستاري
نيمسال اول
50 20 51 5382 4774 5482 5198
6 تکنولوژي پرتوشناسي
30 13 46 5355 6589
7 بينايي سنجي
13 5 29 5351 4285
8 علوم آزمايشگاهي
30 12 44 5343 3735 5631
9 کاردرماني
16 8 41 5362 5841
10 شنوايي شناسي
14 8 35 5593 5293 4275
11 اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
12 6 27 5348 5391
12 تکنولوژي اتاق عمل
30 8 64 5537 5188 7473
13 مامايي
20 7 33 5366 5242
14 پرستاري
نيمسال دوم
50 16 42 5292 5676 5702
15 گفتاردرماني
12 5 60 5158
16 هوشبري
25 7 45 5432 7515
17 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 37 4667
18 اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
4 3 39
19 کتابداري واطلاع رساني پزشکي
15 3 20
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي ايران
582 309 %53
6/6/2023 9:59:52 AM
Menu