بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکي ايران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب
دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدعلوم وتحقيقات
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
دانشگاه خوارزمي تهران
پرديس نسيبه - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران
پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران)
دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند
دانشگاه امام حسين(ع) - تهران
پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري
دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين
دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)
دانشگاه شاهد - تهران
موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
لیست رشته های دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) در کنکور 1400
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 پزشکي
39 15 34 6252 818
2 پزشکي
16 7 28 5775 1323
3 پرستاري
50 9 29 5250
4 تکنولوژي اتاق عمل
35 6 20 5236
5 دندانپزشکي
20 7 43
درصد قبولی کانون در
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
160 44 %27
6/4/2023 4:00:56 AM
Menu