بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

با چه رتبه ای در دانشگاه مورد علاقه شما قبول شدند ؟

استان مورد نظر را انتخاب کنید

تهران
خراسان رضوي
مازندران
فارس
خوزستان
اصفهان
آذربايجان غربي
آذربايجان شرقي
گيلان
كرمان
لرستان
کرمانشاه
گلستان
كردستان
مركزي
همدان
يزد
قزوين
کهگيلويه و بويراحمد
چهارمحال و بختياري
سمنان
اردبيل
زنجان
قم
سيستان و بلوچستان
بوشهر
هرمزگان
ايلام
خراسان شمالي
خراسان جنوبي
البرز

نام دانشگاه موردنظر را انتخاب کنید

دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه تهران
دانشگاه علوم پزشکي ايران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران
دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله
دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران
دانشگاه صنعتي شريف - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب
دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي)
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري
دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
دانشگاه آزاداسلامي-واحدعلوم وتحقيقات
دانشگاه الزهرا(س) - تهران
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)
دانشگاه خوارزمي تهران
پرديس نسيبه - تهران
دانشگاه پيام نور تهران - واحد لواسانات
دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق
دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)
دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران
پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران)
دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين)
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند
دانشگاه امام حسين(ع) - تهران
پرديس زينبيه - پيشوا (ورامين)
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلام‌شهر
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري
دانشگاه پيام نور تهران - واحد پيشوا
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين
دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)
دانشگاه شاهد - تهران
موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران)
لیست رشته های دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران در کنکور 1400
ردیف نام رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی های کانون در کنکور میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی های کانون منطقه 3
1 دندانپزشکي
نيمسال اول
20 16 57 6962 56 39
2 دندانپزشکي
نيمسال دوم
20 12 47 6063 169
3 پزشکي
نيمسال اول
84 71 72 6633 155 349 563
4 پزشکي
نيمسال دوم
84 74 62 6555 183 501 666
5 دندانپزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 73 6369
6 دندانپزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 6 47 6070
7 پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
36 15 70 6351 1081 1044
8 داروسازي
50 27 38 5827 913 1425 1369
9 پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
36 28 52 6008 517 1317 1741
10 داروسازي
30 12 61 5725 2175 2671
11 فيزيوتراپي
17 6 61 5994
12 فيزيوتراپي
8 5 50 5483
13 علوم تغذيه
نيمسال اول
13 7 61 5754 2831
14 بينايي سنجي
21 12 41 5477 4271 3067
15 ساخت پروتزهاي دنداني
10 3 13 5012
16 هوشبري
5 3 24 5204
17 بينايي سنجي
9 5 76 5763 3684
18 شنوايي شناسي
14 7 64 5581 5180
19 علوم تغذيه
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 5 83 5395
20 علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
15 8 25 5110 3835 5250
21 کاردرماني
15 7 54 5729 5328
22 پرستاري
نيمسال اول
70 27 43 5512 4697 5477 3673
23 تکنولوژي پرتودرماني
15 7 74 5968 3867
24 علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 3 15 5874
25 هوشبري
18 7 48 5117
26 تکنولوژي پرتوشناسي
10 3 31 5280
27 علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
15 8 40 5460 5749
28 علوم تغذيه
نيمسال دوم
13 5 43 5340
29 علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 5 49 5302 4216
30 تکنولوژي اتاق عمل
18 6 40 5141 4315
31 تکنولوژي پرتوشناسي
25 12 41 5442 5948 4275
32 علوم و صنايع غذايي
نيمسال اول
14 5 42 5020
33 مامايي
21 7 33 4935 11131
34 علوم تغذيه
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 4 30 5749
35 پرستاري
نيمسال دوم
70 30 43 5454 4245 7146 6024
36 ساخت پروتزهاي دنداني
8 5 40 5577 5273
37 پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
30 17 44 5623 5557 7138
38 تکنولوژي اتاق عمل
8 5 37 5545
39 کاردرماني
10 7 44 5474 6830
40 مامايي
9 6 21 5172 8966
41 علوم و صنايع غذايي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 5 26 6064
42 پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 14 45 5341 9767 7616
43 علوم و صنايع غذايي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 5 47 5353
44 بهداشت عمومي
15 5 47 5262
45 مهندسي بهداشت محيط
10 5 25 4940 23654
46 بهداشت عمومي
9 6 61 4677 15107
47 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
6 5 61 5260
48 شنوايي شناسي
6 3 29
49 مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 3 57
درصد قبولی کانون در
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
998 554 %55
6/4/2023 3:55:08 AM
Menu