چابكسر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر چابكسر

گل محمدی ارشیا

گل محمدی ارشیا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نقره علیپورقاسم آباد مهدیه

نقره علیپورقاسم آباد مهدیه

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسدی الهه

اسدی الهه

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی چابک رامین

حسینی چابک رامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
تقی پورجیردهی زهرا

تقی پورجیردهی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
حسینی قاسم آبادسفلی محدثه

حسینی قاسم آبادسفلی محدثه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تقی زاده امیرعلی

تقی زاده امیرعلی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تقی زاده امیررضا

تقی زاده امیررضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی پرستو

حسینی پرستو

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لطفی نژاددوگلسر فاطمه

لطفی نژاددوگلسر فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
رحیمیان مهشید

رحیمیان مهشید

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رضانیا علی

رضانیا علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ابوالقاسمی رضا

ابوالقاسمی رضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ملاپورچابکی مریم

ملاپورچابکی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یحیی پور نوید

یحیی پور نوید

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اسدیان پرنیان

اسدیان پرنیان

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 12:55:06 AM
Menu