تالش

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر تالش

جمشیدی امیررضا

جمشیدی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
خادم عرفانی علی

خادم عرفانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
میرمعصومی هیر سید امیررضا

میرمعصومی هیر سید امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
کرمی مروارید

کرمی مروارید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رحیم پور محمدسعید

رحیم پور محمدسعید

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
شکرزاده شاهین

شکرزاده شاهین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سرخابی حسام

سرخابی حسام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عبداللهی معصومه

عبداللهی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قریشی سیدمحمد امین

قریشی سیدمحمد امین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رضوان پور فاطمه

رضوان پور فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بردبار حنانه

بردبار حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسن زاده مریم

حسن زاده مریم

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
5/31/2023 1:23:16 PM
Menu