شهرك سهند

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شهرك سهند

طالبی برمس لیلا

طالبی برمس لیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 158 آزمون

تجربی
شکوری پوریا

شکوری پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
اسدی فرزاد

اسدی فرزاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
الهامی سمیه

الهامی سمیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
هومانی فاطمه

هومانی فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
غفوری فرد محدثه

غفوری فرد محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کیانی کلجاهی فرنیا

کیانی کلجاهی فرنیا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
کریم پور کشکی سعید

کریم پور کشکی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمودی ارزیل سیدمحمد

محمودی ارزیل سیدمحمد

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
الهامی سارا

الهامی سارا

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

هنر
الماس زاده فرناز

الماس زاده فرناز

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رزمجوی آرین مرتضی

رزمجوی آرین مرتضی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
پرنو اسما

پرنو اسما

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خادم مالیه علی

خادم مالیه علی

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مجد کرمانشاهی مائده

مجد کرمانشاهی مائده

تاريخ|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
باقرزاده رضا

باقرزاده رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پیره مردشتربان امین

پیره مردشتربان امین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقی حانیه

صادقی حانیه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حامدی اصل علی

حامدی اصل علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دوست محمدی علی

دوست محمدی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بیژن پور دل آرا

بیژن پور دل آرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
معصومیان سماء

معصومیان سماء

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
ملکی کوثر

ملکی کوثر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري اذربايجان -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ذاکر امیر رضا

ذاکر امیر رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صمد پور عاطفه

صمد پور عاطفه

حقوق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدی امیر رضا

احمدی امیر رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصیری میلان مهدی

نصیری میلان مهدی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تمیزی امیرحسین

تمیزی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ساعی نیما

ساعی نیما

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زنوزی خروانق میر پویا

زنوزی خروانق میر پویا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
آقایی عرفان

آقایی عرفان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی مریم

محمدی مریم

جغرافيا|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شجاع آرام

شجاع آرام

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصاری امیر

انصاری امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مهدی پور رضا

مهدی پور رضا

علوم وصنايع غذايي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بخشی آرمین

بخشی آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نعمتی مجتبی

نعمتی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمد زکی میلاد

محمد زکی میلاد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فرشبافی آرمین

فرشبافی آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمدعلیپور حامد پویا

محمدعلیپور حامد پویا

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حیدری آرمین

حیدری آرمین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 3:26:01 PM
Menu