جلفا

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر جلفا

رستمی نیوشا

رستمی نیوشا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

9سال کانونی / 129 آزمون

انسانی
واثقی نگین

واثقی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
واثقی آذین

واثقی آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
حسن پور ملیسی

حسن پور ملیسی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
موسائی فرحان

موسائی فرحان

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل برگزاري کيش

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ناقی امین

ناقی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
اصفهانی علمداری علی

اصفهانی علمداری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبدی نژاد علی

عبدی نژاد علی

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
عادلی گرگری علی

عادلی گرگری علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نوایی کیمیا

نوایی کیمیا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موثقی نیما

موثقی نیما

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
سعیدی علمداری مریم

سعیدی علمداری مریم

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محبی گرگری حجت

محبی گرگری حجت

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زمانی علی

زمانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حاتمی علمداری ارسلان

حاتمی علمداری ارسلان

مهندسي پليمر|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مهاجری آیدا

مهاجری آیدا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ابراهیمی ترانه

ابراهیمی ترانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عشقی گرگری حسین

عشقی گرگری حسین

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فاضلی گرگری آیلار

فاضلی گرگری آیلار

گردشگري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پیغامی گرگری فاطمه

پیغامی گرگری فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/11/2023 12:32:50 AM
Menu