تكاب

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر تكاب

بحری سپیده

بحری سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
چوپانی اوچ حصار آیدا

چوپانی اوچ حصار آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
عزیزی کاوه

عزیزی کاوه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
کوهی مهران

کوهی مهران

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سعادتی علی مهر

سعادتی علی مهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صفایی قوجه آرش

صفایی قوجه آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زرین صدف شکیلا

زرین صدف شکیلا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
دشتی چپدره شادمان

دشتی چپدره شادمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صومی آیدین

صومی آیدین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کرمی دلاور

کرمی دلاور

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جبرئیلی فردین

جبرئیلی فردین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بشیری راد پریا

بشیری راد پریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفری حدیثه

صفری حدیثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محسنی طاشه کبود علی رضا

محسنی طاشه کبود علی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
مرادی رقیه

مرادی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
مولودی صابر

مولودی صابر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
ایلاتی محسن

ایلاتی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
زرین چهار طاق مهدی

زرین چهار طاق مهدی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عیوضی علی رضا

عیوضی علی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قهرمانی علی

قهرمانی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عشقی فاطمه

عشقی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ضرغامی زانیار

ضرغامی زانیار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نوروزیان زهرا

نوروزیان زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مولایی مازیار

مولایی مازیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری رویا

جعفری رویا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خانی برنجه فاطمه

خانی برنجه فاطمه

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عقیقی بیتا

عقیقی بیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شجاعی اغول بیک علی رضا

شجاعی اغول بیک علی رضا

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدیان نگین

محمدیان نگین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیر

ابراهیمی امیر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مسرور محمدرضا

مسرور محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رحیمی ادیب

رحیمی ادیب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نباتی نگین

نباتی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صبوری فهمیده

صبوری فهمیده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستمی پویا

رستمی پویا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضوی پیمان

رضوی پیمان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سراج -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جمشیدی علی

جمشیدی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عابدی الهه

عابدی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جمشیدی سجاد

جمشیدی سجاد

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ایمانی میلاد

ایمانی میلاد

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جهرمی صفا

جهرمی صفا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
مرادی شهرام

مرادی شهرام

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطبا | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/8/2023 9:59:47 PM
Menu