خميني شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خميني شهر

رحمتی امیرحسین

رحمتی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
صرامی فروشانی سجاد

صرامی فروشانی سجاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمدجواد

موسوی سیدمحمدجواد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عموشاهی فرزاد

عموشاهی فرزاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سیاهمرد محسن

سیاهمرد محسن

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
کارگران خوزانی آناهیتا

کارگران خوزانی آناهیتا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رحمتی فاطمه زهرا

رحمتی فاطمه زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
تدین معین

تدین معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کریمی محمدرضا

کریمی محمدرضا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باقری فرزانه

باقری فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمی محمدحسین

کریمی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عیسی پره زهرا

عیسی پره زهرا

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
مختاری محدثه

مختاری محدثه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کریمی محمدعلی

کریمی محمدعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نقدی نسیم

نقدی نسیم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
گلکار نگین

گلکار نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی مطهره سادات

احمدی مطهره سادات

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

زبان
سالمی عرفان

سالمی عرفان

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نورمحمدی رسول

نورمحمدی رسول

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حاج حیدری نیما

حاج حیدری نیما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضائی یونس

رضائی یونس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پریشانی امین

پریشانی امین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
لطفی میثم

لطفی میثم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

زبان
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خانی فاطمه زهرا

خانی فاطمه زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
گرجی فائزه

گرجی فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
همتی یونس

همتی یونس

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هدایت محمدامین

هدایت محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرزین فرد یونس

فرزین فرد یونس

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صرامی امیرمحمد

صرامی امیرمحمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضائی فائزه

رضائی فائزه

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
پریشانی محمدرضا

پریشانی محمدرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
مالکی آریا

مالکی آریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
کریمی احمدرضا

کریمی احمدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ابراهیمان محمدحسین

ابراهیمان محمدحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مهدوری محمد

مهدوری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صفاریان آیدا

صفاریان آیدا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهیم بابایی پریسا

ابراهیم بابایی پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضائی احسان

رضائی احسان

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملک محمدحسین

ملک محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شاهین ورنوسفادرانی مریم

شاهین ورنوسفادرانی مریم

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صفار نجمه

صفار نجمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلیمانی رضا

سلیمانی رضا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شمسی فاطمه

شمسی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهدیان فائزه

مهدیان فائزه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رضائی فرزانه

رضائی فرزانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نعمتی نسترن

نعمتی نسترن

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسی علیرضا

عباسی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
آقائی قاسم

آقائی قاسم

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علی حیدری محمدجواد

علی حیدری محمدجواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ملکوتی فاطمه

ملکوتی فاطمه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
براتی محمدمهدی

براتی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مرادی زینب

مرادی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صالحی رعنا

صالحی رعنا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ابوترابی علی

ابوترابی علی

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
علیجانی بهار

علیجانی بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
قانعی فاطمه

قانعی فاطمه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
آقاجانیان مهدی

آقاجانیان مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کبیری علی

کبیری علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حاجی حیدری ابراهیم

حاجی حیدری ابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضائی مهدی

رضائی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مهدی آرش

مهدی آرش

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهرابی فاطمه

مهرابی فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
آقائی فاطمه

آقائی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رستمی فائزه

رستمی فائزه

علوم سياسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کارخیران هاجر

کارخیران هاجر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شکرانی امیرحسین

شکرانی امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رادمنش محسن

رادمنش محسن

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اعتصامی مبینا

اعتصامی مبینا

زبان روسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

زبان
صلواتی حسین

صلواتی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ملکوتی مهسا

ملکوتی مهسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
5/31/2023 11:06:18 PM
Menu