نائين

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر نائين

احمدی مشکنانی محمدحسین

احمدی مشکنانی محمدحسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
علیزاده کلیدبری ارشیا

علیزاده کلیدبری ارشیا

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
روانبخش پریا

روانبخش پریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قربی نایینی یونس

قربی نایینی یونس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاتمی ورزنه سامان

حاتمی ورزنه سامان

مهندسي صنايع|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
نظری محمدی فاطمه

نظری محمدی فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

هنر
حاتمی ورزنه محمدجواد

حاتمی ورزنه محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کنعانی هرندی مریم

کنعانی هرندی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدپور نایینی علیرضا

محمدپور نایینی علیرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ستاره رضایی سید محمد

ستاره رضایی سید محمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کنعانی هرندی ابوالفضل

کنعانی هرندی ابوالفضل

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اصغریان ورزنه فاطمه

اصغریان ورزنه فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مفیدی نایینی راحمه

مفیدی نایینی راحمه

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسی کاظمی محمدی سیدمرتضی

موسی کاظمی محمدی سیدمرتضی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ایمانی نایینی علیرضا

ایمانی نایینی علیرضا

مهندسي تعميرونگهداري هواپيما|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مفیدی نائینی علیرضا

مفیدی نائینی علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
تقیان ورزنه مریم

تقیان ورزنه مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرابندی هرندی حدیثه

سرابندی هرندی حدیثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
اکبری محمدهادی

اکبری محمدهادی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رحمانی هرندی زهرا

رحمانی هرندی زهرا

فرش|دانشگاه کاشان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
5/30/2023 3:51:20 PM
Menu