گلپايگان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر گلپايگان

رجبی مهدی

رجبی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
جمالی امیر حسین

جمالی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
بخشنده دانیال

بخشنده دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
کاظمی رضوان

کاظمی رضوان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جمالی راضیه

جمالی راضیه

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عبدلی مبینا

عبدلی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
بختیار فرهاد

بختیار فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مسیبی سمیرا

مسیبی سمیرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حقیقت معصومه

حقیقت معصومه

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

زبان
خالصی مبین

خالصی مبین

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
رضاسلطانی امیرعباس

رضاسلطانی امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اتفاقی محمد

اتفاقی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
زارع کیمیا

زارع کیمیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جمالی فاطمه

جمالی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 58 آزمون

زبان
اشراقی امیرحسین

اشراقی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سیفی هانیه

سیفی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علیرضایی فاطمه

علیرضایی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جمالی زهرا

جمالی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
باقری عارف

باقری عارف

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جوادی شهرام

جوادی شهرام

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
دالائی دایان

دالائی دایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پورمحمدی محمد

پورمحمدی محمد

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
جمالی زینت

جمالی زینت

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عصاری محمد مهدی

عصاری محمد مهدی

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
جمالی طاها

جمالی طاها

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خوشنودی علی

خوشنودی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عمادی ریحانه

عمادی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اعظمی غلامحسین

اعظمی غلامحسین

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عظمتی محمدابراهیم

عظمتی محمدابراهیم

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غزنوی مریم

غزنوی مریم

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صمدی نیما

صمدی نیما

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
متقی علی

متقی علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جمالی مجید

جمالی مجید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جمالی مرجان

جمالی مرجان

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
طیباتی محدثه

طیباتی محدثه

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دالائی دیبا

دالائی دیبا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جنتی ریحانه

جنتی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تاجداری پارسا

تاجداری پارسا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یاوری عطیه

یاوری عطیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
ناظمی نگار

ناظمی نگار

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اشراقی امیرحسین

اشراقی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اوستادی حسین

اوستادی حسین

مهندسي معدن|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
عبیری زهرا

عبیری زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فیضی زهرا

فیضی زهرا

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تشیعی جمشید

تشیعی جمشید

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بخشنده محمدجواد

بخشنده محمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امیدواری زهرا

امیدواری زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
یاوری حمیدرضا

یاوری حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نیکبخت محمد

نیکبخت محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
داوودوندی محمدمهدی

داوودوندی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فصاحت ایمان

فصاحت ایمان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
کشاورزی امیرعلی

کشاورزی امیرعلی

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
یزدانپرست ابراهیم

یزدانپرست ابراهیم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
فیضی ابوالفضل

فیضی ابوالفضل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یاوری محمدامین

یاوری محمدامین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پوررجائی مهدیه

پوررجائی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یاسینی فاطمه سادات

یاسینی فاطمه سادات

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
یاوری ملیکا

یاوری ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یاوری محمدحسن

یاوری محمدحسن

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آقانصیری ساره

آقانصیری ساره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دیانتی حمیدرضا

دیانتی حمیدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدی درسا

محمدی درسا

گردشگري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فروغی علیرضا

فروغی علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طالاری محمدحسن

طالاری محمدحسن

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عزتی هانیه

عزتی هانیه

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مالکی شیرین

مالکی شیرین

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری فائزه

حیدری فائزه

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شهبازی مبینا

شهبازی مبینا

عکاسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
مردانشاه محمدرسول

مردانشاه محمدرسول

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شفیعی محدثه

شفیعی محدثه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سامی علیرضا

سامی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علیقلی امیرعلی

علیقلی امیرعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رستگاری آیدا

رستگاری آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بابا اسماعیلی عادله

بابا اسماعیلی عادله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عالمی احسان

عالمی احسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
اناری محمدحسین

اناری محمدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
تشیعی مینا

تشیعی مینا

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
پهلوانی فاطمه

پهلوانی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدارحمی علیرضا

خدارحمی علیرضا

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رنجبر مائده

رنجبر مائده

علوم ورزشي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
هل اتایی زهرا سادات

هل اتایی زهرا سادات

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سهیلی فاطمه

سهیلی فاطمه

سينما|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
جنتی سارا

جنتی سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یاوری محمدامین

یاوری محمدامین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرشکار نگار

میرشکار نگار

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حاجی بنده مبینا

حاجی بنده مبینا

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یاوری هاله

یاوری هاله

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صمدی ندا

صمدی ندا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مسلمی محدثه

مسلمی محدثه

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ربیعی ریحانه

ربیعی ریحانه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خانی الهه

خانی الهه

جامعه شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سامی مهدی

سامی مهدی

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
هدائیان محمدحسین

هدائیان محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فصاحت هانیه

فصاحت هانیه

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
توکلی پویا

توکلی پویا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شکوری محمدمهدی

شکوری محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاج رضایی معصومه

حاج رضایی معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمی نیا شقایق

کریمی نیا شقایق

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مدنی سیدسبحان

مدنی سیدسبحان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غفاری نگار

غفاری نگار

علوم کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
موسوی زهراسادات

موسوی زهراسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فیاضی فاطمه

فیاضی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حاجی علی فاطمه

حاجی علی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
یاوری زهزا

یاوری زهزا

تاريخ|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بخشایش سیده زینب

بخشایش سیده زینب

مهندسي دريا|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
یاوری امیرحسین

یاوری امیرحسین

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شکاری محمدمهدی

شکاری محمدمهدی

فيزيک|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمدی صدف

احمدی صدف

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
باقری رضا

باقری رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کریمی پدرام

کریمی پدرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خلجی سمیرا

خلجی سمیرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سالوند ریحانه

سالوند ریحانه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
شعیب مریم

شعیب مریم

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صالحی ملیکا

صالحی ملیکا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
فیاضی الهام

فیاضی الهام

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
یاوری ریحانه

یاوری ریحانه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
منیری سیدعرفان

منیری سیدعرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 3:35:17 AM
Menu