لالي

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر لالي

سلجوقی نشان فاطمه

سلجوقی نشان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
کاظمی زهره

کاظمی زهره

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
کریمی امین

کریمی امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدحسینی بنیامین

محمدحسینی بنیامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مظفری بابادی شکوه

مظفری بابادی شکوه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
احمدی بابادی امیدوار

احمدی بابادی امیدوار

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مهری بابادی سعید

مهری بابادی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خدری میرقائد سهیلا

خدری میرقائد سهیلا

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
لورابی مسعود

لورابی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خدادادی آرپناهی معصومه

خدادادی آرپناهی معصومه

باستان شناسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رحیمی زاد فاطمه

رحیمی زاد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دوستانی محدثه

دوستانی محدثه

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جمالپور بیرگانی صدیقه

جمالپور بیرگانی صدیقه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فرجی نوذر

فرجی نوذر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حاجی پور رادمان

حاجی پور رادمان

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جوانشیر پریرخ

جوانشیر پریرخ

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کریمی ارپناهی حامد

کریمی ارپناهی حامد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ذوالفقاری مهدی

ذوالفقاری مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فرجی علی

فرجی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قدیری بابادی یاسین

قدیری بابادی یاسین

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
روزبهانی نوذر

روزبهانی نوذر

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رضائی میرقائد نیلوفر

رضائی میرقائد نیلوفر

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جهانگیری بهاره

جهانگیری بهاره

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جهانگیری پریا

جهانگیری پریا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدی بابادی بهزاد

احمدی بابادی بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کرم پور اشکان

کرم پور اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادی پور حسین

مرادی پور حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانی بابادی پریسا

سلیمانی بابادی پریسا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
منجزی شاداب

منجزی شاداب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کایدی میلاد

کایدی میلاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
احمدی بابادی عارف

احمدی بابادی عارف

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عبدالهی زینت

عبدالهی زینت

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غیبی حاجی ور سالار

غیبی حاجی ور سالار

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمد حسینی حاجیور شهرام

محمد حسینی حاجیور شهرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
مهری بابادی فاطمه

مهری بابادی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کریمی مجد حمید

کریمی مجد حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
هزاریان رضا

هزاریان رضا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 4:19:47 AM
Menu