ماه شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ماه شهر

هدایتی نگین

هدایتی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
عابدی کیانا

عابدی کیانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
فتان امیر رضا

فتان امیر رضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

7سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
رشیدی مهر آتنا

رشیدی مهر آتنا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
طاهری نازنین

طاهری نازنین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
اعتمادی فاطمه

اعتمادی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سیدی سیده نگین

سیدی سیده نگین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
برومند پیروز ساینا

برومند پیروز ساینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کوراوند تخت سبزی آتوسا

کوراوند تخت سبزی آتوسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
فدعمی سارا

فدعمی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
یزدان پرست محدثه سادات

یزدان پرست محدثه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فاطمی ارمغان سادات

فاطمی ارمغان سادات

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
کظمی آرین

کظمی آرین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عسکری فر احمد

عسکری فر احمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سرفراز بیتا

سرفراز بیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دریساوی نژاد کوثر

دریساوی نژاد کوثر

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
شفیعی الهام

شفیعی الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

6سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بابادی باورصادی بهاره

بابادی باورصادی بهاره

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چاروسائی الناز

چاروسائی الناز

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شریعتی رضا

شریعتی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
روشن روان فاطمه

روشن روان فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-محل برگزاري کيش

6سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خزاعلی دریا

خزاعلی دریا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

6سال کانونی / 44 آزمون

زبان
شریفی زینب

شریفی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
آلبوغبیش علیرضا

آلبوغبیش علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
مذکرپور علیرضا

مذکرپور علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خاکسار محمد حسین

خاکسار محمد حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدزاده سید امیر

احمدزاده سید امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
لطیفی ساجده

لطیفی ساجده

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شریفی علی

شریفی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قنواتی آیه

قنواتی آیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قنواتی نرگس

قنواتی نرگس

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
امیری اردوان

امیری اردوان

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
واتور مهربان

واتور مهربان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
جمالی نیا سارا

جمالی نیا سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعی یزد زهرا

زارعی یزد زهرا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
چراخ فردوس

چراخ فردوس

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
آلبوشوکه سیده عاطفه

آلبوشوکه سیده عاطفه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهوندی علی

بهوندی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 26 آزمون

زبان
دشتی پرنیان

دشتی پرنیان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -خوزستان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کعبی زینب

کعبی زینب

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قنواتی علی

قنواتی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسینی سیدمصطفی

حسینی سیدمصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تندرو حسن

تندرو حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مندوئی پارسا

مندوئی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خالدی رقیه

خالدی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حیدری پوریا

حیدری پوریا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
چنعانی یونس

چنعانی یونس

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
معروف وند نگین

معروف وند نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نژاد زاده فاطمه

نژاد زاده فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عابدی اصل میثم

عابدی اصل میثم

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبادی فردوس

عبادی فردوس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چراغی متین

چراغی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طمیمیان زهرا

طمیمیان زهرا

جغرافيا|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
درخشان آیدا

درخشان آیدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ولدی رها

ولدی رها

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شیبانی فاطمه

شیبانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسوی نرگس سادات

موسوی نرگس سادات

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

زبان
آلبوغبیش یار مهدی

آلبوغبیش یار مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
افتادگان غزل

افتادگان غزل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باورساد سارا

باورساد سارا

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رسولی تارا

رسولی تارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ناصریان محمود

ناصریان محمود

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عبادی محمدجواد

عبادی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
چراغی نگین

چراغی نگین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
قنواتی یاسمن

قنواتی یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
منصوری مهرشاد

منصوری مهرشاد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
آباد آیدا

آباد آیدا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
چهارده چریک محمدامین

چهارده چریک محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
لیاقت مهر سینا

لیاقت مهر سینا

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سامری خاطره

سامری خاطره

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/10/2023 8:43:09 PM
Menu