آبادان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر آبادان

مهرانی شیدا

مهرانی شیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
مودب علیرضا

مودب علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

فرش|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

هنر
امیری بهمنشیری رضا

امیری بهمنشیری رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
منصوری مقدم نگین

منصوری مقدم نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دریس پور مصطفی

دریس پور مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مقدم مطهره

مقدم مطهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهجور پگاه

مهجور پگاه

شيمي کاربردي|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علی پور علیرضا

علی پور علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فخری ثوامری محمد

فخری ثوامری محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
انوری پور مریم

انوری پور مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عسگرزاده قاسم

عسگرزاده قاسم

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حیدری آریا

حیدری آریا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمودی نازنین

محمودی نازنین

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

هنر
سویدان سعید

سویدان سعید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مزرعاوی محسن

مزرعاوی محسن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقدم نسب محمد رضا

مقدم نسب محمد رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
باطاقت فاطمه

باطاقت فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هواهیان فاطمه

هواهیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابول پور روزبه

ابول پور روزبه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
منیعات مجتبی

منیعات مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائی مفرد زهرا

رضائی مفرد زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بابائی هومن

بابائی هومن

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
کعبی علی

کعبی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نوفرحان محمد

نوفرحان محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طاهری مهلا

طاهری مهلا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
عیدانی آتنا

عیدانی آتنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شالو سروش

شالو سروش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
طاهری زاده علی

طاهری زاده علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بداغی علیرضا

بداغی علیرضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
جمی مهدی

جمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شایگان فر مهرکیش

شایگان فر مهرکیش

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
آذرین علی

آذرین علی

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ساجدی علی

ساجدی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مقدم حسین

مقدم حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/11/2023 12:44:05 AM
Menu