سروستان شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سروستان شيراز

مصلح علی

مصلح علی

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علیرضایی احمدرضا

علیرضایی احمدرضا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نجفی سروستانی سارا

نجفی سروستانی سارا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
طالب زاده ناصر

طالب زاده ناصر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جهادی سروستانی علیرضا

جهادی سروستانی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده فاطمه

اسماعیل زاده فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رضایی تزنگی علیرضا

رضایی تزنگی علیرضا

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقی مزیدی رامین

صادقی مزیدی رامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نجفی سروستانی لیلا

نجفی سروستانی لیلا

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نعمتی الهه

نعمتی الهه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عزیزی علیرضا

عزیزی علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سهرابی شورجه زهرا

سهرابی شورجه زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قسام حمیدرضا

قسام حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حیدری سروستانی هانیه

حیدری سروستانی هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مشتاق سروستانی عاطفه

مشتاق سروستانی عاطفه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
رنجبر سروستانی آیدا

رنجبر سروستانی آیدا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/3/2023 1:34:35 AM
Menu