زرين دشت

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر زرين دشت

معینی پور زهرا

معینی پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
میرشکاران زینب

میرشکاران زینب

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

5سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
نجفی مایده

نجفی مایده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ذوالقدر ساجده

ذوالقدر ساجده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زارعی مهرنوش

زارعی مهرنوش

حقوق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
صدیق مریم

صدیق مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
شریعتی رضا

شریعتی رضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رییسی محمدرضا

رییسی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نجاتی مریم

نجاتی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفری محدثه

جعفری محدثه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحی پریسا

صالحی پریسا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پیشگر مریم

پیشگر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خوانچه زر محمدرضا

خوانچه زر محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کمالی نسترن

کمالی نسترن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شفیعی ابوالفضل

شفیعی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجبی سجاد

رجبی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خرمی نرگس

خرمی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ویسی فایزه

ویسی فایزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فرجی علیرضا

فرجی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
صداقت عرفان

صداقت عرفان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پور ایرج غزل

پور ایرج غزل

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

زبان
موثقی امیرحسین

موثقی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شجاعی هانیه

شجاعی هانیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
دبستان احمدرضا

دبستان احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پاباغی مهدی

پاباغی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غلامی حمید

غلامی حمید

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مزیجانی محمدحسن

مزیجانی محمدحسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
رزمی سینا

رزمی سینا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اصیل سمیه

اصیل سمیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بابایی علی

بابایی علی

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 5:47:37 AM
Menu