اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر اقليد

فاضلی نسب حسین

فاضلی نسب حسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
میرسلیمانی زهرا

میرسلیمانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صادقی زینب

صادقی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زرین کلاه مهرشاد

زرین کلاه مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مطلبی مریم سادات

مطلبی مریم سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریمی کیانا

کریمی کیانا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسن بیگی زهره

حسن بیگی زهره

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
زارعی علیرضا

زارعی علیرضا

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مغربی سید امیر محمد

مغربی سید امیر محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حدادی محمدعلی

حدادی محمدعلی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
غیاثی امیر حسین

غیاثی امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حیدری حسین

حیدری حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خدامی امیر

خدامی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فراست اسماعیل

فراست اسماعیل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سجادی سیدمهدی

سجادی سیدمهدی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضایی امیرحسین

رضایی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کاشف ابوالفضل

کاشف ابوالفضل

فلسفه|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نورایی حسین

نورایی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رجائی سینا

رجائی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اپار شیلا

اپار شیلا

علوم سياسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تدین محمد

تدین محمد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفری محمدحسن

جعفری محمدحسن

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خسروانیان علیرضا

خسروانیان علیرضا

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صابری علی

صابری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صابری حسین

صابری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مینویی سمیه

مینویی سمیه

مهندسي عمران|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جلیلی مهدی

جلیلی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محرابی علی محمد

محرابی علی محمد

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عسکری مهدی

عسکری مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/2/2023 10:17:25 PM
Menu