آباده

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر آباده

روستا علیرضا

روستا علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

9سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
جنتی محسن

جنتی محسن

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
حسینی سید سهراب

حسینی سید سهراب

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
فرخی مریم

فرخی مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمودی امیر حسین

محمودی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
خلیلی مهسا

خلیلی مهسا

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
فرخی سعید

فرخی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گلشن شمیم

گلشن شمیم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
کیاسی مهرداد

کیاسی مهرداد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
افتخاری احمد رضا

افتخاری احمد رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
یعقوبی حسین

یعقوبی حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
نعمت الهی مریم

نعمت الهی مریم

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

هنر
بهرامی نژاد توتیا

بهرامی نژاد توتیا

مهندسي موادومتالورژي|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
میرزاوندی رضا

میرزاوندی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زارعی مریم

زارعی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عظیمی سید محمد

عظیمی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صادق سارا

صادق سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
چوپانی فرزانه

چوپانی فرزانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 50 آزمون

زبان
کریمی نژاد پیام

کریمی نژاد پیام

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
پدیده مریم

پدیده مریم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رفیعی مهدی

رفیعی مهدی

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
خواجه یار زهرا

خواجه یار زهرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
دهقانی امیر حسین

دهقانی امیر حسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صراحی مانا

صراحی مانا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
احمدی عارفه

احمدی عارفه

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
شمشیری قورت پوریا

شمشیری قورت پوریا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهقانی امیر علی

دهقانی امیر علی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دانشور محمد

دانشور محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
محمدخانی غزل

محمدخانی غزل

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قربانی محمد امین

قربانی محمد امین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
نیازی مرضیه

نیازی مرضیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شرافت زهرا

شرافت زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یوسفی ملیکا

یوسفی ملیکا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتحی عباس

فتحی عباس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سوسنی نیا علی

سوسنی نیا علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
یونسی ابوالفضل

یونسی ابوالفضل

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
هنرمند فاطمه

هنرمند فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدالهی مریم

اسدالهی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عظیمی سیدامیر

عظیمی سیدامیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تقی ملائی علیرضا

تقی ملائی علیرضا

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
نعمت الهی امیر حسین

نعمت الهی امیر حسین

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بهرامی حدیثه

بهرامی حدیثه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سوسنی نیا سلمان

سوسنی نیا سلمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
منصوری امیر حسین

منصوری امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عابدی عرفانه

عابدی عرفانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شبانی محسن

شبانی محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباسی جو علی

عباسی جو علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نقیبی محمد

نقیبی محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کریمی فائزه

کریمی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رجائی زهرا

رجائی زهرا

تاريخ|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نیری صغاد زهرا

نیری صغاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طباطبائی غزال سادات

طباطبائی غزال سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
باقری حدیثه

باقری حدیثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زارع امامی محمد حسین

زارع امامی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خواجوی ستاره

خواجوی ستاره

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
میرابی فاطمه

میرابی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقری مهسا

باقری مهسا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرزانه علیرضا

فرزانه علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نعمت الهی فاطمه

نعمت الهی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نعمت الهی دنیا

نعمت الهی دنیا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آزادی فاطمه

آزادی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسمعیلی قاسم

اسمعیلی قاسم

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رحیمی رضائی محمد رضا

رحیمی رضائی محمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
نعمت الهی محمد

نعمت الهی محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
توسلی ملینا

توسلی ملینا

جغرافيا|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نعمت الهی فاطمه

نعمت الهی فاطمه

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فهیمی صالح

فهیمی صالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اردشیری محمدرضا

اردشیری محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
دانشور بهاره

دانشور بهاره

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عسکری خدیجه

عسکری خدیجه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خلیلی مریم

خلیلی مریم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فرخی منیل

فرخی منیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ملائی حمیدرضا

ملائی حمیدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سازگار راد فرشته

سازگار راد فرشته

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:15:03 AM
Menu