شيراز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شيراز

قهرمانی رضا

قهرمانی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 197 آزمون

تجربی
پرویزی پریسا

پرویزی پریسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

9سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
واقفی آرمیتا

واقفی آرمیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

10سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
امین نثار آرمین

امین نثار آرمین

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
ابراهیمی آریا

ابراهیمی آریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
حداد فاطمه

حداد فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
ذهبی ادیب

ذهبی ادیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
جلیلی نوید

جلیلی نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

7سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
قیصری محمدحسین

قیصری محمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

11سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
راستی امیرحسین

راستی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
غلامی راضیه

غلامی راضیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

7سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
سلیم پور نیما

سلیم پور نیما

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

7سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
دهقان زاده حمیدرضا

دهقان زاده حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
محمدی حسین

محمدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
صحرایی مریم

صحرایی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
منانی درسا

منانی درسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
رفیعی علی

رفیعی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
صلوتی کیا

صلوتی کیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

11سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
آستانه محمدرضا

آستانه محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
لشکری شهناز

لشکری شهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
زارعی محمداحسان

زارعی محمداحسان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
فریدون پور فاطمه

فریدون پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
ظریف کار هویار

ظریف کار هویار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
ظریف کار هورشاد

ظریف کار هورشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
یوسفی ماهان

یوسفی ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
میر فردی کتایون

میر فردی کتایون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

9سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
معتمد علی

معتمد علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
کظیمی مهرسا

کظیمی مهرسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | شهريه پرداز

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
صباغزاده شایان

صباغزاده شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

8سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
عمادی محمد

عمادی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
احمدحسینی پویا

احمدحسینی پویا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

9سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
گودرزی محمدجواد

گودرزی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
کمالی مهشید

کمالی مهشید

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
اسکندری مائده

اسکندری مائده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
کشاورزی احمدرضا

کشاورزی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
رفیعی محمدرضا

رفیعی محمدرضا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
دهقانی هانیه

دهقانی هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
بابایی بابک

بابایی بابک

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
امیری آریانا

امیری آریانا

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
مرادی کیانوش

مرادی کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
فخرزاد مهدی

فخرزاد مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
قناعتی زهرا

قناعتی زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
قاسمی نگین

قاسمی نگین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
روحانی مهدی

روحانی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
شعبانی نیا ریحانه

شعبانی نیا ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

7سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
بمانی محمدحسین

بمانی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
گودرزی اردکانی فائزه

گودرزی اردکانی فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
آسمان رفعت پویا

آسمان رفعت پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
لشکری زاده آوا

لشکری زاده آوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
آزادی فاطمه

آزادی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
صفرپور علی

صفرپور علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
اتحادپور احمد

اتحادپور احمد

مديريت مالي|دانشگاه گنبد | نوبت دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
منصوری سیدعلی

منصوری سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
قرائت همایون

قرائت همایون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

8سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
یوسفی محمدرضا

یوسفی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رجائی فرزین

رجائی فرزین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مقتدائی درنا

مقتدائی درنا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
تاکی شایان

تاکی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کشاورزیان امیرحسین

کشاورزیان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سیادت زاده سیده شادی

سیادت زاده سیده شادی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فغانی علی

فغانی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
حیدری نیکتا

حیدری نیکتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
کریمی جشنی محمد

کریمی جشنی محمد

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صالحی ابرقوئی احمد

صالحی ابرقوئی احمد

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
رنجکش رکسانا

رنجکش رکسانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جمالی سپهر

جمالی سپهر

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کوثری امیرحسین

کوثری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
فارسی هانیه

فارسی هانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مردانی علی

مردانی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ترابی سعید

ترابی سعید

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

8سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
چیت ساز علی

چیت ساز علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بنائیان زاده محمدرضا

بنائیان زاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کریمی کسری

کریمی کسری

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

7سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خادمی فاطمه

خادمی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

7سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
صالحونی مهدی

صالحونی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
برزگر آرزو

برزگر آرزو

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حاصلی امیرمحمد

حاصلی امیرمحمد

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
کرمی چهارراه گشین حسین

کرمی چهارراه گشین حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
یاری محمدحسین

یاری محمدحسین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زارع شاینا

زارع شاینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

8سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قاسمی مهدی

قاسمی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
علمی جعفرلو رضوان

علمی جعفرلو رضوان

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

6سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
معتضدیان سینا

معتضدیان سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دهقان علی

دهقان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زارع امیرحسین

زارع امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
صدرائی درسا

صدرائی درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسمعیلی مهدی

اسمعیلی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اخلاقیان ماریه

اخلاقیان ماریه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ارمان مهر لعیا

ارمان مهر لعیا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رادمنش علیرضا

رادمنش علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فرشچیان آرشام

فرشچیان آرشام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
فریدی شیرازی سیده فائزه

فریدی شیرازی سیده فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
داوودی امیررضا

داوودی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ذوالفقاری سحر

ذوالفقاری سحر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حسینی بوگر عرفان

حسینی بوگر عرفان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رئیسی مهرنوش

رئیسی مهرنوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فرحی جهرمی سینا

فرحی جهرمی سینا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شیخی زهرا

شیخی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
صالحی راد شایان

صالحی راد شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زارعی محمد رضا

زارعی محمد رضا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
کوهی زهرا

کوهی زهرا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علی پور چهارراهی مهرانا

علی پور چهارراهی مهرانا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حیدریان محمدجواد

حیدریان محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کوچکی مصطفی

کوچکی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسدی کوهنجانی صبا

اسدی کوهنجانی صبا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صیادی فاطمه

صیادی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حاجات نیا راضیه

حاجات نیا راضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صبا زهرا

صبا زهرا

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نظافت امیررضا

نظافت امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
احمدی سارا

احمدی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدی نژاد نازنین

احمدی نژاد نازنین

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
غواصه مهدی

غواصه مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رمزی جهرمی طلیعه

رمزی جهرمی طلیعه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رستمی پیمان

رستمی پیمان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اژدری محمدامین

اژدری محمدامین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ظفرآبادی سمانه

ظفرآبادی سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
روحی نژاد صبا

روحی نژاد صبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زمانی رامین

زمانی رامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حاتمی رضا

حاتمی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زارعی علی محمد

زارعی علی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
چراغی فاطمه

چراغی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شب بوئی امیرحسین

شب بوئی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اتباعی رزیتا

اتباعی رزیتا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبداله پور محمدمهدی

عبداله پور محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
سیاری نوبندگانی امیرحسین

سیاری نوبندگانی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رستگار علیرضا

رستگار علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
امیدی احسان

امیدی احسان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مران حسینی علی

مران حسینی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
فضلی علی

فضلی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
چنگیزی نازنین

چنگیزی نازنین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
روستا رضا

روستا رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علیایی زهرا

علیایی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
عباس نیا مهدیه

عباس نیا مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کاظمی کرانی زهرا

کاظمی کرانی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ضیغمی کیناز

ضیغمی کیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
معینی ساینا

معینی ساینا

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
راسخی مرتضی

راسخی مرتضی

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مسعودی نیما

مسعودی نیما

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طهرانی ملیکا

طهرانی ملیکا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آتش پاره نیکا

آتش پاره نیکا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حمیدی سیدعلیرضا

حمیدی سیدعلیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مشایخ امیر

مشایخ امیر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مویدی مهسا

مویدی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آزادی مریم

آزادی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نجفی سینا

نجفی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
دیانت روژان

دیانت روژان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کریم زاده زهرا

کریم زاده زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
بصراوی امیر

بصراوی امیر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کاوش کیمیا

کاوش کیمیا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
اسماعیلی تارا

اسماعیلی تارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شریفی ساغر

شریفی ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کیوانی کیمیا

کیوانی کیمیا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بیگ وردی محمد امین

بیگ وردی محمد امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رضایی سرور

رضایی سرور

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
فولادفرد صدف

فولادفرد صدف

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کشت کار محمدرضا

کشت کار محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهمنی علیرضا

بهمنی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فروتن ترکمانی محمدرضا

فروتن ترکمانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طهماسبی علیرضا

طهماسبی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسدی زهرا

اسدی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
اسمعیلی ریحانه

اسمعیلی ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
گرامی آیدا

گرامی آیدا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طباطبائی علی

طباطبائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
زارع امیررضا

زارع امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قبادی پیمان

قبادی پیمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پژمان آرش

پژمان آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حیدری محمود

حیدری محمود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کمال زاده سهند

کمال زاده سهند

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بیات کشکولی مهسا

بیات کشکولی مهسا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رضوی فاطمه

رضوی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نیری ثابت فاطمه

نیری ثابت فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مظفری فاطمه

مظفری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ریحانی سیاوش

ریحانی سیاوش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رزمجویی مریم

رزمجویی مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فخرائی عرفان

فخرائی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خواجه سبحان

خواجه سبحان

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تماسی مهلا

تماسی مهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشیدی مائده

جمشیدی مائده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
وحدت مریم

وحدت مریم

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مسرورباب اناری محمد

مسرورباب اناری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
امجدی سید آرمان

امجدی سید آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خسروانی فرناز

خسروانی فرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حبیبی اردکانی آیدا

حبیبی اردکانی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
وصال یگانه امین

وصال یگانه امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بهروز علی

بهروز علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
میری علی

میری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هوشیار علی

هوشیار علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شریفی مریم

شریفی مریم

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نصیری زهرا

نصیری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادق علیرضا

صادق علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قانونی سارا

قانونی سارا

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفرپور فاطمه

صفرپور فاطمه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

6سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کاریزی عماد

کاریزی عماد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قاسمی زینب

قاسمی زینب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفاییان شایان

صفاییان شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمی نیلوفر

قاسمی نیلوفر

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ستوده نیا نجمه

ستوده نیا نجمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طهماسبی جوکانی امیرحسین

طهماسبی جوکانی امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارع زردینی راضیه

زارع زردینی راضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خورشیدی ساره

خورشیدی ساره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زمانی علیرضا

زمانی علیرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
باقری نیلوفر

باقری نیلوفر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بحرینی نگین

بحرینی نگین

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ده بزرگی الهام

ده بزرگی الهام

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قاسمی مریم

قاسمی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فاتحی دیندارلو محمدمهدی

فاتحی دیندارلو محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحیمی محمدرضا

رحیمی محمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
لطف الهی سارینا

لطف الهی سارینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
علی رحیمی کشکولی سینا

علی رحیمی کشکولی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خادمیان زینب

خادمیان زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
عزیزی اناهید

عزیزی اناهید

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شجاعی فاطمه

شجاعی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدی سپهر

محمدی سپهر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امیدواربکیانی تارا

امیدواربکیانی تارا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمی جشنی نیکراد

کریمی جشنی نیکراد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ایوبی کشکولی آی لار

ایوبی کشکولی آی لار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اوجی آیلین

اوجی آیلین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سهرابی فاطمه

سهرابی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علعلی شمیم

علعلی شمیم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قبادی آزاد طناز

قبادی آزاد طناز

روانشناسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شاهین محسن

شاهین محسن

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زارع محمد

زارع محمد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هاشمی زهرا

هاشمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غلامی مهدی

غلامی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مهرمحمدی فاطمه

مهرمحمدی فاطمه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی خرمی سیده زهرا

حسینی خرمی سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صمیمی نیوشا

صمیمی نیوشا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
انصاری فرد امید

انصاری فرد امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسمی کیمیا

قاسمی کیمیا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رومیانی علی

رومیانی علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
وحدت محمدامین

وحدت محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قاسم زاده امیر حسین

قاسم زاده امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نظری علی

نظری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
استوارپور سینا

استوارپور سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
متاله محمد

متاله محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
معمر حدیث

معمر حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسوی سیدآرمان

موسوی سیدآرمان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
قاسمی نجمه

قاسمی نجمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زارعی کیمیا

زارعی کیمیا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رسولی علی

رسولی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
تهمتن دوقزلو سبحان

تهمتن دوقزلو سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پاک پرور فاطمه

پاک پرور فاطمه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ترقان زهرا

ترقان زهرا

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دادپور امین

دادپور امین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بمانی فرناز

بمانی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
احمدپور پوریا

احمدپور پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گودرزی حدیث

گودرزی حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
علاقه بند آرتین

علاقه بند آرتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آدمیت ملیکا

آدمیت ملیکا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
یارمحمودی محمد

یارمحمودی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رییسی علی

رییسی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لطفی نیا محدثه

لطفی نیا محدثه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مراد پور طاهره

مراد پور طاهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شایسته فرد محبوبه

شایسته فرد محبوبه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
واصل حدیث

واصل حدیث

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کریمی مزیدی محمد مهدی

کریمی مزیدی محمد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رحیمی پناه رویا

رحیمی پناه رویا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
آروین امیر حسین

آروین امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
باصری مهدی

باصری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
گودرزی کیمیا

گودرزی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضایی امیرحسین

رضایی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فرشچی امیرارسلان

فرشچی امیرارسلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جاور پارسا

جاور پارسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
افتخاری امیرنصراله

افتخاری امیرنصراله

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسمی نیلوفر

قاسمی نیلوفر

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حکمت منش مهدی

حکمت منش مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حکمت منش محمد

حکمت منش محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نیک منش نیکا

نیک منش نیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شولی شیوا

شولی شیوا

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رضایی سارا

رضایی سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ثانوی شیری علی

ثانوی شیری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
روح پاک کیمیا

روح پاک کیمیا

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسمی آرشام

قاسمی آرشام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوکار رضا

جوکار رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهر آبادی فاطمه

مهر آبادی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آتش فراز نیوشا

آتش فراز نیوشا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهدی پور علی

مهدی پور علی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن پور حامد

حسن پور حامد

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صیادی زهرا

صیادی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع نازنین

زارع نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی فر صابر

احمدی فر صابر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع نوید

زارع نوید

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحیمی کازرونی دیبا

رحیمی کازرونی دیبا

مديريت بازرگاني|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کاظمی میرکی جهانگیر

کاظمی میرکی جهانگیر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جمشیدی تبار محمدرضا

جمشیدی تبار محمدرضا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کهندل پور لیلی

کهندل پور لیلی

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شیبانیان رویا

شیبانیان رویا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوروزی چگنی مهران

نوروزی چگنی مهران

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آزادیان علیرضا

آزادیان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کرمی کیانوش

کرمی کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ناظمی محمدرضا

ناظمی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بیگلری نژاد محمدجواد

بیگلری نژاد محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورقهرمان محمد

پورقهرمان محمد

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کردگاری علیرضا

کردگاری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عرفانی زهرا

عرفانی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یاراحمدی مریم

یاراحمدی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دیانت پور زهرا

دیانت پور زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ساری خانی علیرضا

ساری خانی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امانی هارونی عیسی

امانی هارونی عیسی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عباسی سبوکی سعید

عباسی سبوکی سعید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نوری خانکهدانی کیمیا

نوری خانکهدانی کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فرقانی جهرمی مریم

فرقانی جهرمی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بازیار پویا

بازیار پویا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسلام پناه ساینا

اسلام پناه ساینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حیدری سارا

حیدری سارا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

7سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دهش پارسا

دهش پارسا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
باخترنیا بیتا

باخترنیا بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
دارابی نگین

دارابی نگین

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کرمی ملیکا

کرمی ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درخشان مهتاب

درخشان مهتاب

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری محمدامین

جعفری محمدامین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لطیف رضا

لطیف رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شحنه زاد امیررضا

شحنه زاد امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مرادی علی

مرادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صدیقی مینا

صدیقی مینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گرامی نیا نیما

گرامی نیا نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
براتی مریم

براتی مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
یزدان پناه آرمین

یزدان پناه آرمین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اساسی محمد

اساسی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درخشان محمد

درخشان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
درخشان پور آنیتا

درخشان پور آنیتا

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تکمیلی فرد پارسا

تکمیلی فرد پارسا

گردشگري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلطانی قرقانی شهریار

سلطانی قرقانی شهریار

مديريت دولتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامی علی

غلامی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرج زهرا

فرج زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اکرمی نگین

اکرمی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سردار فاطمه

سردار فاطمه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خدایاری مونا

خدایاری مونا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خلقی محمدحسن

خلقی محمدحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
چنگیزی علی

چنگیزی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

5سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سرابیان طوبی

سرابیان طوبی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
توانا خطیری فروغ

توانا خطیری فروغ

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاح زاده علی

فلاح زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کرمی حسین

کرمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کردستی مینا

کردستی مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارعی علی

زارعی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسماعیلی مریم

اسماعیلی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
غضنفری جهرمی سحر

غضنفری جهرمی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افراسیابی زهرا

افراسیابی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کیانی بکیانی محمد

کیانی بکیانی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهریاری زاده زهرا

شهریاری زاده زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرجانی کوثر

مرجانی کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقانی علی

دهقانی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عباسی مریم

عباسی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
افتخارنیا فاطمه

افتخارنیا فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طباطبایی شوریجه آناهیتا

طباطبایی شوریجه آناهیتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یاقوتی شیدا

یاقوتی شیدا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کاظمی شولی کورش

کاظمی شولی کورش

مديريت بازرگاني|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
موسی پور عرشیا

موسی پور عرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جوانمردی احمدصالح

جوانمردی احمدصالح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رشیدی سجاد

رشیدی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قهرمانی آی سودا

قهرمانی آی سودا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سبحانی سارا

سبحانی سارا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
هیربد زهرا

هیربد زهرا

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جلایر فاطمه

جلایر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رادمهر فاطمه

رادمهر فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
طالع نگار

طالع نگار

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیرگیر اطهر

شیرگیر اطهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وفامند ملیکا

وفامند ملیکا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ارجمند مهرناز

ارجمند مهرناز

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
وحدانی مبینا

وحدانی مبینا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محسنی منصوره

محسنی منصوره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفری مهسا

صفری مهسا

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نصیری قرقانی رضا

نصیری قرقانی رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نوروزی ریحانه

نوروزی ریحانه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شصتی پارسا

شصتی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بردبار ساناز

بردبار ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نسیمی علی

نسیمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسکری فاطمه

عسکری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقاصادقی آذین

آقاصادقی آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
باصری چاه انجیری زینب

باصری چاه انجیری زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شیخی فائزه

شیخی فائزه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خاموشی محمدرضا

خاموشی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مرادی پور فائزه

مرادی پور فائزه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحیمی پردیس

رحیمی پردیس

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی سیدامیرحسین

حسینی سیدامیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برومندی مریم

برومندی مریم

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کدیور پریا

کدیور پریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عطارزاده فاطمه

عطارزاده فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
یزدان پناه محمدمهدی

یزدان پناه محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سپندی حسین

سپندی حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کرمی علی

کرمی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پارسا مجتبی

پارسا مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سیادت سیدعلی

سیادت سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روزگار سیدسعید

روزگار سیدسعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رجبی مریم

رجبی مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحیمی مریم

رحیمی مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حق گوی امیرحسین

حق گوی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یونس فرد خالصی آیدا

یونس فرد خالصی آیدا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
معتضدیان مهربان

معتضدیان مهربان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقانیان بهاره

دهقانیان بهاره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پوررزاق نیما

پوررزاق نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهوندی هانیه

شهوندی هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرح شیرازی هدایت

فرح شیرازی هدایت

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صادقی ریحانه

صادقی ریحانه

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
هاشمی علی

هاشمی علی

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جلالی محمد مهدی

جلالی محمد مهدی

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ثنائیان هدیه

ثنائیان هدیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرهنگ شورباخورلو نازنین

فرهنگ شورباخورلو نازنین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
درمسرا مهرگان

درمسرا مهرگان

شيمي محض|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نمازی امین

نمازی امین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملک خواهی احمد

ملک خواهی احمد

مديريت صنعتي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرخنده محمدجواد

فرخنده محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
استوان کیمیا

استوان کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قائمی سید علی

قائمی سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تاج الدینی پدرام

تاج الدینی پدرام

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حق شناس ندا

حق شناس ندا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صفایی ریحانه

صفایی ریحانه

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شیرازی نیلوفر

شیرازی نیلوفر

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
دهقانی پریوش

دهقانی پریوش

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اکبری موسوی سارا

اکبری موسوی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کاوسی امیرحسین

کاوسی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مرادپور ساغر

مرادپور ساغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قشقائی آناهید

قشقائی آناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدحسینی مهدیه

محمدحسینی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
تحویلی آریا

تحویلی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارعیان زهرا

زارعیان زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اکبری موسوی سیده زهرا

اکبری موسوی سیده زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شب خیز امیرحسین

شب خیز امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ایزدی الهه

ایزدی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خادم سیده زهرا

خادم سیده زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
آزادی زهرا

آزادی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فنی منا

فنی منا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فریدونی کیارش

فریدونی کیارش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فخاری نژاد مریم

فخاری نژاد مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جعفرزاده محمدامین

جعفرزاده محمدامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فرهی علی

فرهی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امینی محمد

امینی محمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
پورعنقا علیرضا

پورعنقا علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ایزدی پروین

ایزدی پروین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خورشیدی اسماعیل

خورشیدی اسماعیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مصلح حوریه

مصلح حوریه

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بلادی سیده ملینا

بلادی سیده ملینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روحانی فاطمه

روحانی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آزادی حدیث

آزادی حدیث

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ایزدی روژینا

ایزدی روژینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مختارنامه محمد امین

مختارنامه محمد امین

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نامدار مارال

نامدار مارال

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حسینی الهام

حسینی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اوجی محمدرضا

اوجی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مسلمی سیدمحمدحسین

مسلمی سیدمحمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دیهیمی حقیقی عرفان

دیهیمی حقیقی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خردمند حدیث

خردمند حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ورع زهرا

ورع زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خادمی نیلوفر

خادمی نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ارزاقی محمد حسین

ارزاقی محمد حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رحمتی پریا

رحمتی پریا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
معظمی بردیا

معظمی بردیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غفاری خوارستان علی

غفاری خوارستان علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طهماسبی دوقزلو کیانوش

طهماسبی دوقزلو کیانوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
وزیرزاده آیسان

وزیرزاده آیسان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
هوشمند زهرا

هوشمند زهرا

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یاقوت مریم

یاقوت مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
توکلی نیلوفر

توکلی نیلوفر

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صبح صادق فاطمه

صبح صادق فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
محترم زهرا

محترم زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عبادی نژاد محمدحسین

عبادی نژاد محمدحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رهبر رضا

رهبر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
توکلیان مریم

توکلیان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سالاریان مریم

سالاریان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
احمدی سعدی راضیه

احمدی سعدی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدی نژاد نوید

محمدی نژاد نوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جلالی آنیتا

جلالی آنیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فتحی علی

فتحی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قربانی حسین

قربانی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روحانی سعید

روحانی سعید

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کوثری ساغر

کوثری ساغر

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
الله دادی هانیه

الله دادی هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جاویدان محمد مهدی

جاویدان محمد مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صلح جو امیر حسین

صلح جو امیر حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مقدم زهرا

مقدم زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روستایی فارسی نیما

روستایی فارسی نیما

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شبستری شیرازی حدیث

شبستری شیرازی حدیث

شيمي محض|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سهرابی زاده سینا

سهرابی زاده سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارع محمد

زارع محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صابری جهرمی هاتف

صابری جهرمی هاتف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اکبری آیدا

اکبری آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آرمان پور علی

آرمان پور علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بازیار آناهیتا

بازیار آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ارگاسی هلیا

ارگاسی هلیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
تناور مریم

تناور مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرهی رضا

فرهی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کشتکاری محمد

کشتکاری محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شیبانی زهرا

شیبانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زارعی نژاد شایان

زارعی نژاد شایان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فرزین گهر مهرداد

فرزین گهر مهرداد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رسولی نرگس

رسولی نرگس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آقاملکی مینا

آقاملکی مینا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سپندی فرد پریا

سپندی فرد پریا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
برزوئی پور ارشک

برزوئی پور ارشک

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
باصری آناهیتا

باصری آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
حسنیان دوانی نژاد رضا

حسنیان دوانی نژاد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تابع بردبار محمدپارسا

تابع بردبار محمدپارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فروردین جهرمی طاها

فروردین جهرمی طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زارع آرش

زارع آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امیدی زهرا

امیدی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطانفر صبا

سلطانفر صبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سیمین عذاری پویا

سیمین عذاری پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شاهچراغی فاطمه یاسمین

شاهچراغی فاطمه یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
افضلی فاطمه

افضلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صفرپور نگین

صفرپور نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هنرورزاده زهرا

هنرورزاده زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شایق محمدصالح

شایق محمدصالح

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جمال زاده فریده

جمال زاده فریده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مفتاحی درسا

مفتاحی درسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مولایی فر مریم

مولایی فر مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
گلابی فروغ

گلابی فروغ

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
یوسفی علیرضا

یوسفی علیرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رزمجوئی پگاه

رزمجوئی پگاه

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کشاورز الناز

کشاورز الناز

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طالب نژاد صبا

طالب نژاد صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روئین تن پور یاسمین

روئین تن پور یاسمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده امیرعرشیا

ابراهیم زاده امیرعرشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رسولی زهرا

رسولی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رزمجویی محمدامین

رزمجویی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زارعی نیلوفر

زارعی نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سلمانی نژاد محمدرضا

سلمانی نژاد محمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روستا زهرا

روستا زهرا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
منتخب ستیا

منتخب ستیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دهقانی محمد

دهقانی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی سینا

محمدی سینا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صلح جو ملیکا

صلح جو ملیکا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اتباعی نازنین

اتباعی نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جواهریان روژان

جواهریان روژان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ناظمی سحر

ناظمی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شکوهی مریم

شکوهی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارع مهسا

زارع مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قلمی فاطمه

قلمی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
تهمتن سروین

تهمتن سروین

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
وطن خواه آیدا

وطن خواه آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحمتی پور پوریا

رحمتی پور پوریا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یاربخش هلیا

یاربخش هلیا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ملایی دشتکی مهدی

ملایی دشتکی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
روشن ضمیر پگاه

روشن ضمیر پگاه

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی نژاد امیر علی

حسینی نژاد امیر علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمشیدی نیا امیرحسین

جمشیدی نیا امیرحسین

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مختارزادگان امین

مختارزادگان امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غفاری جو فاطمه

غفاری جو فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سوید فاطمه

سوید فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
درخشان محمد امین

درخشان محمد امین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارعی نادیا

زارعی نادیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سیاوشی پور زهره

سیاوشی پور زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اوجی پردیس

اوجی پردیس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی آخورمه علی

کریمی آخورمه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
روستا نازنین

روستا نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طهماسبی نگین

طهماسبی نگین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرمی زاده محمد

کرمی زاده محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مرادی نژادیان میلاد

مرادی نژادیان میلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عسکرپور قطب آبادی محمد

عسکرپور قطب آبادی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امیری علیرضا

امیری علیرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسینی سیده ماهرخ

حسینی سیده ماهرخ

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حبیبی مهرداد

حبیبی مهرداد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودی امیرحسین

محمودی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عابدی جواد

عابدی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جعفری نیا رضیه

جعفری نیا رضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طباطبایی سیده سارا

طباطبایی سیده سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شریفی سینا

شریفی سینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسنی علی

حسنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادق زاده فاطمه

صادق زاده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهرپرور کیانا

مهرپرور کیانا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دانشی دشتکی محمد جواد

دانشی دشتکی محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قنبری نورغان آیدا

قنبری نورغان آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیادت جهرمی سیده فاطمه

سیادت جهرمی سیده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
همتی علی

همتی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
موسوی فاطمه

موسوی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عباس نیا سروش

عباس نیا سروش

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علی قنبری ملیکا

علی قنبری ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پرهام امیرحسین

پرهام امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کشمیری حامد

کشمیری حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشمی زهرا

هاشمی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تشخوریان علیرضا

تشخوریان علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غفاری جو ریحانه

غفاری جو ریحانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقانی هستی

دهقانی هستی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صداقت محدثه

صداقت محدثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شمس شهریار

شمس شهریار

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یاقار رژینا

یاقار رژینا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسفندیاری بیات حاتم

اسفندیاری بیات حاتم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محلاتی مهدیس

محلاتی مهدیس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
روزبه هانیه

روزبه هانیه

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کاظمی سید امیرحسین

کاظمی سید امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ظهرابی فاطمه

ظهرابی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غضنفری محمدرضا

غضنفری محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علیمردانی نوشین

علیمردانی نوشین

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خادم الحسینی امین

خادم الحسینی امین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خاکزاد ماهان

خاکزاد ماهان

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کاظمی احمدپور مرضیه

کاظمی احمدپور مرضیه

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رنجبر اسلاملو محمد علی

رنجبر اسلاملو محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شعبانی نسب زهرا

شعبانی نسب زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بزمی علیرضا

بزمی علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانی خلیل

دهقانی خلیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دستغیبی فرد شهرزاد

دستغیبی فرد شهرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
علی دوست حانیه

علی دوست حانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
نادریان محمد

نادریان محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عصایی سیدعلی

عصایی سیدعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کارگر محمد

کارگر محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کریمی هانیه

کریمی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرهیزکار زهرا

پرهیزکار زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسدمنش کیانوش

اسدمنش کیانوش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
غفاری محمدرضا

غفاری محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ودیعی پریا

ودیعی پریا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اکبری نگین

اکبری نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باقری مریم

باقری مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قلی پور بهار

قلی پور بهار

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مجذوب آرش

مجذوب آرش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
لهراسبی رضا

لهراسبی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مصلایی سارا

مصلایی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
صفری شورباخلو زهرا

صفری شورباخلو زهرا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بحریان محمد حسین

بحریان محمد حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مرتضوی محمدعرفان

مرتضوی محمدعرفان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اقبال کیاوش

اقبال کیاوش

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عزیزی فائزه

عزیزی فائزه

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رحیمی علیرضا

رحیمی علیرضا

روانشناسي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قائدشرف علی

قائدشرف علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زابلی نیما

زابلی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
تاج الدینی مجتبی

تاج الدینی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مهبودی امیدرضا

مهبودی امیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارعی نازنین

زارعی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علوی سید مصطفی

علوی سید مصطفی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حقیقت فاطمه

حقیقت فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسم زاده فرناز

قاسم زاده فرناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سترگ حانیه

سترگ حانیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آموزگار قصرالدشتی حسین

آموزگار قصرالدشتی حسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع حسین

زارع حسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کدیور طسوجی عاطفه

کدیور طسوجی عاطفه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملایی دشتکی فاطمه

ملایی دشتکی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صدیقی عرفان

صدیقی عرفان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باصری محمد

باصری محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
البرزی فاطمه

البرزی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدی آبپرده ابراهیم

احمدی آبپرده ابراهیم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
علیشاهی مریم

علیشاهی مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کشاورزی محمدرضا

کشاورزی محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صلاح محمد جواد

صلاح محمد جواد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نعمت الهی سنا

نعمت الهی سنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرزازاده علی

میرزازاده علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
استقلال پریماه

استقلال پریماه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خسروانی کیمیا

خسروانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خاموشی حسن

خاموشی حسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قنبرزاده سینا

قنبرزاده سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نامداری شمین

نامداری شمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صادق نژاد فریماه

صادق نژاد فریماه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امینی زهرا

امینی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سبزواری زهرا

سبزواری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بهاء الدینی اردکانی پرتو

بهاء الدینی اردکانی پرتو

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهندسی نگار

مهندسی نگار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آقاپورزنگنه مهدی

آقاپورزنگنه مهدی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ضرغامی باصری ترانه

ضرغامی باصری ترانه

روانشناسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اسماعیل زهرا

اسماعیل زهرا

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اعتمادی نگین

اعتمادی نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فروزان زهرا

فروزان زهرا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مویدی نازی

مویدی نازی

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاوه کیوان

کاوه کیوان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بستانی مهدیس

بستانی مهدیس

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
منصوری نیلوفر

منصوری نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پارسی علی

پارسی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طغرایی زهرا

طغرایی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عباسی نیا فاطمه

عباسی نیا فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ظهیری مهرشاد

ظهیری مهرشاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تجلی درسا

تجلی درسا

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانی علی

دهقانی علی

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامی علیرضا

غلامی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مستقیمی مهدی

مستقیمی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رزمی مائده

رزمی مائده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قنادیان نرگس

قنادیان نرگس

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیروانی ساروئی سروش

شیروانی ساروئی سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کشاورزی علی

کشاورزی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اعظمی علی

اعظمی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شفیعی فاطمه

شفیعی فاطمه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کبار مریم

کبار مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قاسمی محدثه

قاسمی محدثه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
روشن شاد آرش

روشن شاد آرش

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خارستانی فاطمه

خارستانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سجادی سید محمدرضا

سجادی سید محمدرضا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صداقت هانیه

صداقت هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کشاورز فاطمه

کشاورز فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پورغلامی علیرضا

پورغلامی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلامپور مجید

غلامپور مجید

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غیاثی یوسف

غیاثی یوسف

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
توانی رضا

توانی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چراغی مرضیه

چراغی مرضیه

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ابن تقی محمد

ابن تقی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نیکنام پریشاد

نیکنام پریشاد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قناعت پیشه دنا

قناعت پیشه دنا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ترحمی الهه

ترحمی الهه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانی فریده

دهقانی فریده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عدالت پور بنیامین

عدالت پور بنیامین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجی زاده فیروزه

حاجی زاده فیروزه

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جهانداری آیدا

جهانداری آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سهامی فاطمه

سهامی فاطمه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فرخیانی امیررضا

فرخیانی امیررضا

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دانش نیما

دانش نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضایی مقدم پوریا

رضایی مقدم پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روحانی حسام

روحانی حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
منصوری صبا

منصوری صبا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشيراز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پزشکی نگار

پزشکی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نصرالله زاده پوریا

نصرالله زاده پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فیروزی بهاره

فیروزی بهاره

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دانا نازنین

دانا نازنین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نعمت الهی محمدحسین

نعمت الهی محمدحسین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
میرشمسی محمد

میرشمسی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوی مرضیه

موسوی مرضیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
طلایی خرمایی مریم

طلایی خرمایی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خصوصی محمد هادی

خصوصی محمد هادی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پژمان غزل

پژمان غزل

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قوقی چاه انجیری علی

قوقی چاه انجیری علی

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کریمی نیا زهرا

کریمی نیا زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
الماسی فاطمه

الماسی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

4سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عالی پور علی

عالی پور علی

هتلداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلعه نوی فاطمه

قلعه نوی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کشاورز مریم

کشاورز مریم

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادگران محمد پارسا

نادگران محمد پارسا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شبیری نگین

شبیری نگین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
معصومی هانیه

معصومی هانیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کریمی نمدی زهره

کریمی نمدی زهره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عینالو نگار

عینالو نگار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحسن

موسوی سیدمحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زرآور مریم

زرآور مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نعمت اللهی نیا محمد رضا

نعمت اللهی نیا محمد رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهسوندی یسنا

شاهسوندی یسنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سخنوریان سیما

سخنوریان سیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زارع نهال

زارع نهال

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
یزدان شناس سیدحسین

یزدان شناس سیدحسین

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ایزدی پریسا

ایزدی پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آگاه ساغر

آگاه ساغر

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حدائق منصوره

حدائق منصوره

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خوشبخت امیرحسین

خوشبخت امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کارمند مهسا

کارمند مهسا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خیراندیش شقایق

خیراندیش شقایق

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ضمیری مرجان

ضمیری مرجان

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رستمی یگانه

رستمی یگانه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
میرزاده نیلوفر

میرزاده نیلوفر

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خسروی نیا فاطمه

خسروی نیا فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرلی شیدا

جعفرلی شیدا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمال زاده علی

جمال زاده علی

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مساواتی سید سهیل

مساواتی سید سهیل

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی محمدسامان

رضائی محمدسامان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیرزادی بیتا

شیرزادی بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعی نوید

زارعی نوید

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جعفرپور زهرا

جعفرپور زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نگهبان نژاد امیرحسین

نگهبان نژاد امیرحسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زارعی زهرا

زارعی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خواجه محمدی مهدیس

خواجه محمدی مهدیس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قربانی آیدا

قربانی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پولادی حسین

پولادی حسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
همتی مریم

همتی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسماعیلی نرگس

اسماعیلی نرگس

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رضائی مجید

رضائی مجید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ویزش فرد سبا

ویزش فرد سبا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فاضلی نیا سارا

فاضلی نیا سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ظریفیان نرجس

ظریفیان نرجس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شبدری مائده

شبدری مائده

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اژدری زهرا

اژدری زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
روستا آریا

روستا آریا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صمدانی کوثر

صمدانی کوثر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علیمردانی محمد حسن

علیمردانی محمد حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قربانی زاده صادق

قربانی زاده صادق

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باقری مریم

باقری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصیری زهرا

نصیری زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رعیت کیمیا

رعیت کیمیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شکوهی فاطمه

شکوهی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
وادی پور سارا

وادی پور سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرد بحرینی دانش

فرد بحرینی دانش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقی محمدرضا

صادقی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فریدونی فاطمه

فریدونی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خاضعی مهدی

خاضعی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بنائیان فرینا

بنائیان فرینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
راسخ علیرضا

راسخ علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محسن زاده زهرا

محسن زاده زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمی ریحانه

هاشمی ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تیموری سونیا

تیموری سونیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
طباطبایی امیرحسین

طباطبایی امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
لطفی محسن

لطفی محسن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ممتحن محمد

ممتحن محمد

حسابداري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نیرمی مهرداد

نیرمی مهرداد

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فهام پردیس

فهام پردیس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صابری فر مریم

صابری فر مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اسمعیلی مزیدی زهرا

اسمعیلی مزیدی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شهسواری ریحانه

شهسواری ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رفیع محمد

رفیع محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
تقی زاده زهرا

تقی زاده زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوانمردی زهرا

جوانمردی زهرا

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رضایی حدیث

رضایی حدیث

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسین زاده منفرد ملینا

حسین زاده منفرد ملینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
صادقیان سیده ریحانه

صادقیان سیده ریحانه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
گلسرخی علیرضا

گلسرخی علیرضا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شیروانی نیا شایان

شیروانی نیا شایان

مديريت صنعتي|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هاشمی سید علی

هاشمی سید علی

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فرهمند نژاد ابوطالب

فرهمند نژاد ابوطالب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
گل سرخ عرفان

گل سرخ عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمودی محمدرضا

محمودی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسکندری بهار

اسکندری بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نظری زهرا

نظری زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیمی تیده آ

ابراهیمی تیده آ

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نجاتی رضوان

نجاتی رضوان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همایونفر شادی

همایونفر شادی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
زارعی علی

زارعی علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
روایی عرفان

روایی عرفان

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شهریوری صدرا

شهریوری صدرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رضازاده فائزه

رضازاده فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میرزاخانی نفیسه

میرزاخانی نفیسه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ذاکرین راضیه

ذاکرین راضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
همایونی فر یگانه

همایونی فر یگانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
پورلطف حسین

پورلطف حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کریمان مصطفی

کریمان مصطفی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شش بلوکی لیلی

شش بلوکی لیلی

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحیمی دریمی رامتین

رحیمی دریمی رامتین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سدیفی غزل

سدیفی غزل

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاهسونی هانیه

شاهسونی هانیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ارد محمدرضا

ارد محمدرضا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فتحعلی نژادیان زهرا

فتحعلی نژادیان زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عطاران کیمیا

عطاران کیمیا

مديريت صنعتي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیمی آیدا

ابراهیمی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فولاد چنگ علی

فولاد چنگ علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صادقی مهارلویی شیما

صادقی مهارلویی شیما

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فیروز آبادی مهسا

فیروز آبادی مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رهنما نگین

رهنما نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محسنی کوهنجانی مهسا

محسنی کوهنجانی مهسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدریان امیرحسین

حیدریان امیرحسین

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایزدخواستی عرفان

ایزدخواستی عرفان

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خلیلی سیده حدیث

خلیلی سیده حدیث

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اکبری امیرحسین

اکبری امیرحسین

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مرادی محدثه

مرادی محدثه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جوانمرد معصومه

جوانمرد معصومه

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زارعی وحید

زارعی وحید

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مهربان پور زهرا

مهربان پور زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدپور ژینا

احمدپور ژینا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
پناهی کیانا

پناهی کیانا

علوم ورزشي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کرمی امیرحسین

کرمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بازیار علیرضا

بازیار علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورشهرام هلیا

پورشهرام هلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صحراگرد نگین

صحراگرد نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
راه پیما محمد

راه پیما محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جوانشیر مهدی

جوانشیر مهدی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حبیب آگهی درنا

حبیب آگهی درنا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ستوده صدف

ستوده صدف

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جاویدی یاسمن

جاویدی یاسمن

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قبادی سپهر

قبادی سپهر

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رزم عطیه

رزم عطیه

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پورسعید فاطمه

پورسعید فاطمه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مرادی قصر عاصمی زهرا

مرادی قصر عاصمی زهرا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضایت فاطمه

رضایت فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رشیدی سارا

رشیدی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدی نژاد محمدمهدی

احمدی نژاد محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ملائی زینب

ملائی زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پارسا نژاد علی

پارسا نژاد علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بهشتی بهاره

بهشتی بهاره

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شفیعی معصومه

شفیعی معصومه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جاویدی عرفان

جاویدی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آزاد کسری

آزاد کسری

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قره بیگی پروین

قره بیگی پروین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
طاهری فائزه

طاهری فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پور حسینی محمد جواد

پور حسینی محمد جواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلریز فردی محمدباقر

گلریز فردی محمدباقر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فرزین فرزان

فرزین فرزان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارع زهرا

زارع زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدی اسلاملو سارا

احمدی اسلاملو سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حیدریان کیمیا

حیدریان کیمیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شیرزاده مینا

شیرزاده مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی شمیم

محمدی شمیم

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جهاندیده آرمیتا

جهاندیده آرمیتا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آزادی یلدا

آزادی یلدا

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کریمی هانیه

کریمی هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جوکاری ششده نجمه

جوکاری ششده نجمه

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهبودی بیژن

مهبودی بیژن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ده بزرگی مریم

ده بزرگی مریم

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کمالی رونیزی علی

کمالی رونیزی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
پژمان شقایق

پژمان شقایق

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شهوند شادی

شهوند شادی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صفری مریم

صفری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خیراندیش فاطمه

خیراندیش فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قنبری هانیه

قنبری هانیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
آلبوعلی محمد مصطفی

آلبوعلی محمد مصطفی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
درخشان علی

درخشان علی

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قهرمانی فرد سارا

قهرمانی فرد سارا

مديريت صنعتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رنجبر علیرضا

رنجبر علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سلیمی جابری هانیه

سلیمی جابری هانیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نوروزی فاطمه

نوروزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
وفا بهار

وفا بهار

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
پارسی مهر حدیث

پارسی مهر حدیث

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نعمتی فرشته

نعمتی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زارع سحر

زارع سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عسکری حسین

عسکری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
وطن ایمان محمدرضا

وطن ایمان محمدرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاسمی محمدامین

قاسمی محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حسینی یونس

حسینی یونس

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاجب کریم

حاجب کریم

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قهرمانی آرین

قهرمانی آرین

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نگهداری عالیه

نگهداری عالیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
واقفی هستی

واقفی هستی

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
عابدان زاده مهدی

عابدان زاده مهدی

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فریدونی سارا

فریدونی سارا

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
ایام مهدی

ایام مهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حق شناس شیما

حق شناس شیما

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
فرخی کشکولی فاطمه

فرخی کشکولی فاطمه

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
روستایی علی

روستایی علی

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
ایرجی کیمیا

ایرجی کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فرهنگی الهه

فرهنگی الهه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نیک خو هستی

نیک خو هستی

روانشناسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آقاپورزنگنه مهسا

آقاپورزنگنه مهسا

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
رستمی محمد حسین

رستمی محمد حسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/10/2023 6:49:44 AM
Menu