شهرجديد هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر شهرجديد هشتگرد

هاشمی محمد سعید

هاشمی محمد سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
علیزاده زهرا

علیزاده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمدی اینانلو مهسا

محمدی اینانلو مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کیومرثی اجیرلو کیمیا

کیومرثی اجیرلو کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اصل روستا سعید

اصل روستا سعید

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نصیری آسایش سمیرا

نصیری آسایش سمیرا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضازاده علی

رضازاده علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
فاطمی پور مهراب

فاطمی پور مهراب

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
انوشه پور الهه

انوشه پور الهه

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضاوند امیرحسین

رضاوند امیرحسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قمقامی محمدرضا

قمقامی محمدرضا

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شکوهی ریحانه

شکوهی ریحانه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
جلیلی شمینه

جلیلی شمینه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سید موسوی سید محمد

سید موسوی سید محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ادیبی نیما

ادیبی نیما

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
زینعلی آیناز

زینعلی آیناز

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خدابنده پریناز

خدابنده پریناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی زنجانی نژاد نازنین

حسینی زنجانی نژاد نازنین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آریامنش عارفه

آریامنش عارفه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
متکا اسمعیلی هستی

متکا اسمعیلی هستی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدامرادزاده پیله رود غزال

خدامرادزاده پیله رود غزال

نقاشي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
بهرامی سهیل

بهرامی سهیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شاپوری حمید

شاپوری حمید

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن آذر یگانه

حسن آذر یگانه

سينما|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
شیرازی امیرحسین

شیرازی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
دولتمندی سعید

دولتمندی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
زحمتکش دشتیانی محمدپارسا

زحمتکش دشتیانی محمدپارسا

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران امل -دکترشريعتي | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
طاهری نگین

طاهری نگین

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قربانزاده عباس

قربانزاده عباس

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سعیدپور شروین

سعیدپور شروین

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
صفری گرمی مبین

صفری گرمی مبین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
5/30/2023 1:59:53 AM
Menu