قائن

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر قائن

پورانی رضا

پورانی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
زراعتکار علی

زراعتکار علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جعفری اسفاد رضا

جعفری اسفاد رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
نوروزنژاد عارفه

نوروزنژاد عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
میرزازاده سیدامیر

میرزازاده سیدامیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
علیزاده آرمان

علیزاده آرمان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طاقتی محمدجواد

طاقتی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قلی زاده محمدرضا

قلی زاده محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
فقیه سید محمد علی

فقیه سید محمد علی

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سلطانی ساجده

سلطانی ساجده

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فیروزی پریسا

فیروزی پریسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آرین زاد امید

آرین زاد امید

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
هاشمی سیده زهرا

هاشمی سیده زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منجم حمیدرضا

منجم حمیدرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سالاری امیرعلی

سالاری امیرعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رئوفی فرد نگار

رئوفی فرد نگار

نقاشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

هنر
ادیب زاده امیرمحمد

ادیب زاده امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نیک جو محمدجواد

نیک جو محمدجواد

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سالاری زهرا

سالاری زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
خزاعی دلاکه زهرا

خزاعی دلاکه زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بخشی معین

بخشی معین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
سنتی الهه

سنتی الهه

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نخعی فاطمه

نخعی فاطمه

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسینی اول سیدامین

حسینی اول سیدامین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
آشورنژاد مقدم زهرا

آشورنژاد مقدم زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

زبان
طالبی سمیه

طالبی سمیه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
پژمرده پریوش

پژمرده پریوش

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسینی منش سید طاها

حسینی منش سید طاها

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
جلالیان مریم

جلالیان مریم

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

هنر
حسنی دشت بیاض ابوالفضل

حسنی دشت بیاض ابوالفضل

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
نصرالهی مینا

نصرالهی مینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
پروانه ابوالفضل

پروانه ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اذانی هانیه

اذانی هانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عباس زاده حسین

عباس زاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کوه پیکر رضا

کوه پیکر رضا

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده سعیده سادات

اسماعیل زاده سعیده سادات

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فلاحت مریم

فلاحت مریم

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آقائی علیرضا

آقائی علیرضا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
غلامی حسین

غلامی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تهمتن الهام

تهمتن الهام

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کارشکی فاطمه

کارشکی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خزاعی امیرحسین

خزاعی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رضایی معصومه

رضایی معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسن پور مریم

حسن پور مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شکیبایی پریسا

شکیبایی پریسا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
میرزایی فاطمه

میرزایی فاطمه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسین زاده نعیم

حسین زاده نعیم

حقوق|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پورحسینی مهدی

پورحسینی مهدی

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لعل نوغاب راضیه

لعل نوغاب راضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قاسمی افسانه

قاسمی افسانه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بهاری سبحان

بهاری سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:31:41 PM
Menu