بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بدره

هاشمی مرضیه

هاشمی مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسینی امیرحسین

حسینی امیرحسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
یاراحمدی آیناز

یاراحمدی آیناز

اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
6/5/2023 7:47:59 PM
Menu