كيش

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كيش

بنی هاشمی صبا

بنی هاشمی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عظیمی علی

عظیمی علی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباسی علی

عباسی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
5/30/2023 12:50:43 AM
Menu