خورموج

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خورموج

فقیه علیرضا

فقیه علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کارگزاری رضا

کارگزاری رضا

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
منصوری فاطمه

منصوری فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قائدی فاطمه زهرا

قائدی فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیرحسین گل امیر حسین

امیرحسین گل امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تاج الدین ابوالفضل

تاج الدین ابوالفضل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
حیدری آمنه

حیدری آمنه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسینی فرد زهرا

حسینی فرد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صداقت پی علیرضا

صداقت پی علیرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حاجی لو رحیمی حسین

حاجی لو رحیمی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نجفی المیرا

نجفی المیرا

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ظریف فرد یاسمن

ظریف فرد یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رزمی محسن

رزمی محسن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تیموری حسام

تیموری حسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عالی پور حنانه

عالی پور حنانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارعی احسان

زارعی احسان

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شکفته حسین

شکفته حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدالشاهی امیر رضا

عبدالشاهی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الوندی مریم

الوندی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
میرشکاری امیرعباس

میرشکاری امیرعباس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 8:32:36 PM
Menu