سجاس

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سجاس

جوادی محمد

جوادی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
امینی بهزاد

امینی بهزاد

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
موسوی یگانه سید امیر حسن

موسوی یگانه سید امیر حسن

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پرچگانی ابوالفضل

پرچگانی ابوالفضل

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 9:08:14 PM
Menu