خدابنده

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خدابنده

زنگنه علی

زنگنه علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
غلامعلی خمسه آیدین

غلامعلی خمسه آیدین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهیدی مائده

شهیدی مائده

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

6سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
جهانگیری احمدرضا

جهانگیری احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
غفاری محمد

غفاری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بیگدلی امیرحسین

بیگدلی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بیگدلی محمد متین

بیگدلی محمد متین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قهرمانی علی

قهرمانی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستمخانی حامد

رستمخانی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سپهری مهسا

سپهری مهسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
خدابنده لو فرناز

خدابنده لو فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
خسروی نژاد مریم

خسروی نژاد مریم

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
عیوضی محمد باقر

عیوضی محمد باقر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بیگدلی فاطمه

بیگدلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهیدی ارقینی علی

شهیدی ارقینی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
منصوری فرید

منصوری فرید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نوری قیداری معصومه

نوری قیداری معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کمالی محدثه

کمالی محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بیگدلو فاطمه

بیگدلو فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جعفری میترا

جعفری میترا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قربانی الهه

قربانی الهه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
بیگدلی محمد امین

بیگدلی محمد امین

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خوئینی میلاد

خوئینی میلاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خلجی علیرضا

خلجی علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عباسی سمانه

عباسی سمانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شیرازی فاطمه

شیرازی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بیگدلو جاوید

بیگدلو جاوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرمی امیر عباس

کرمی امیر عباس

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اسدی محمدرضا

اسدی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسلامی مبینا

اسلامی مبینا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قنبری مهسا

قنبری مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ذوالقدری لیلا

ذوالقدری لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محمدی مجید

محمدی مجید

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سکاکی سینا

سکاکی سینا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شفیعی خدیجه

شفیعی خدیجه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
غلامی امیر حسین

غلامی امیر حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دشتکی آی سودا

دشتکی آی سودا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بختیاری مهدی

بختیاری مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
فاطمی فاطمه

فاطمی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
غفاری آیدا

غفاری آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسملو امیررضا

قاسملو امیررضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خانی مهدی

خانی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مرادی علی

مرادی علی

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهیمی احمدرضا

ابراهیمی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رمضانی محمد امین

رمضانی محمد امین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
انصاریان زهرا

انصاریان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دشتکی امیر حسین

دشتکی امیر حسین

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اصغری آیدا

اصغری آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شهیدی محمد

شهیدی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خلجی پریسا

خلجی پریسا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خدابنده لو هانیه

خدابنده لو هانیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رستمخانی عرفان

رستمخانی عرفان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
یوزباشی سوگند

یوزباشی سوگند

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
بیگدلی سارا

بیگدلی سارا

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مرادی مرتضی

مرادی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میرزایی محمد

میرزایی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سلطانی علیرضا

سلطانی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ذوالقدر محمدرضا

ذوالقدر محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصیری علی

نصیری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نصیری امیر حسین

نصیری امیر حسین

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حسینخانی زهرا

حسینخانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بیگدلو عرفان

بیگدلو عرفان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
آقامرادی مهران

آقامرادی مهران

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرزایی رضا

میرزایی رضا

حقوق|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسینی سید ابوالفضل

حسینی سید ابوالفضل

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حکیم فر مهتا

حکیم فر مهتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کلانتری زهرا

کلانتری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شیری فاطمه

شیری فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خدابنده لو علی

خدابنده لو علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادی فرزانه

مرادی فرزانه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
افشار امیر حسین

افشار امیر حسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زنگنه حسین

زنگنه حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مرادی زهرا

مرادی زهرا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ذوالقدری فاطمه

ذوالقدری فاطمه

نقاشي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
سعیدی ابوالفضل

سعیدی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نظری علی

نظری علی

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رفیعی زهرا

رفیعی زهرا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مرادی زینب

مرادی زینب

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقامرادی حسین

آقامرادی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابالو مریم

بابالو مریم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاهسون امیرحسین

شاهسون امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پیرزاده آیلار

پیرزاده آیلار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلامت پور محمد محسن

سلامت پور محمد محسن

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجی رستمخانی زهرا

حاجی رستمخانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گنج خانلو زهرا

گنج خانلو زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فقیه لو مهدی

فقیه لو مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غفاری سپیده

غفاری سپیده

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرملو زهرا

کرملو زهرا

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
فتحی طاهره

فتحی طاهره

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی سیده سامیه

حسینی سیده سامیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
موسوی سیده اعظم

موسوی سیده اعظم

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیری امیر حسین

شیری امیر حسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خواجه وند رضا

خواجه وند رضا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی مرتضی

محمدی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کرمی رامین

کرمی رامین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شیرازی علیرضا

شیرازی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بیگدلی محمد

بیگدلی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علیاری فاطمه

علیاری فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسفندیاری محمدرضا

اسفندیاری محمدرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
گنج خانلو محمد فرحان

گنج خانلو محمد فرحان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبد الهی مونا

عبد الهی مونا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابالو علی

بابالو علی

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فرجلو سارا

فرجلو سارا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی احمدرضا

احمدی احمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
کبود خانی مریم

کبود خانی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شاه وردی ابوالفضل

شاه وردی ابوالفضل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بیگدلی زینب

بیگدلی زینب

بهداشت موادغذايي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
احمدی آرزو

احمدی آرزو

فيزيک مهندسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
صالحی مهدی

صالحی مهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کرمی زرندی علی

کرمی زرندی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
موسوی سید هادی

موسوی سید هادی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
زنجانی مهتاب

زنجانی مهتاب

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/31/2023 1:35:21 PM
Menu