سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سمنان

عموزاده نیلوفر

عموزاده نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
چتری محمد

چتری محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
عبودی احمدآباد هاوژین

عبودی احمدآباد هاوژین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
جلالی علیرضا

جلالی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ذوالفقاری زهرا

ذوالفقاری زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شکرالهی پارسا

شکرالهی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
زمانپور یاسمن

زمانپور یاسمن

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | شهريه پرداز

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عموزاده مهرسا

عموزاده مهرسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حیدریان فاطمه

حیدریان فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
خیرخواهان شقایق

خیرخواهان شقایق

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کفاش فائز

کفاش فائز

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ذوالفقاری شایان

ذوالفقاری شایان

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
غفاری امیر حسین

غفاری امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جلالی مرضیه

جلالی مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
روحی ایولی حانیه

روحی ایولی حانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

5سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سحرخیز نیوشا

سحرخیز نیوشا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

زبان
زمان دانیال

زمان دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
گلچین امیر حسین

گلچین امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نعمت زاده اشکان

نعمت زاده اشکان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
مکی محمدحسین

مکی محمدحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ناظمیان شکیبا

ناظمیان شکیبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
طالب امیر حسین

طالب امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پارسا امیر محمد

پارسا امیر محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دوست محمدی پرهام

دوست محمدی پرهام

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خبیر مهدی

خبیر مهدی

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
نژادی کسری

نژادی کسری

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علائی ستایش

علائی ستایش

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تبیانیان محمد امین

تبیانیان محمد امین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
فیروزیان هدیه

فیروزیان هدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جلالی علی

جلالی علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ملائیان سیما

ملائیان سیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
خدایی یگانه

خدایی یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عبدالحسینی مهدیه

عبدالحسینی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
زیاری علیرضا

زیاری علیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قلی بیک ملیکا

قلی بیک ملیکا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اخلاقی سمیرا

اخلاقی سمیرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
تشرفی کیمیا

تشرفی کیمیا

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ایزدنیا دانیال

ایزدنیا دانیال

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نصیری فریبا

نصیری فریبا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
طباطبائیان شمیم السادات

طباطبائیان شمیم السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
وکیلی علی

وکیلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محسنی زهرا

محسنی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
طاهری فاطمه

طاهری فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
آبیل مهدیه

آبیل مهدیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عبدوس مهرداد

عبدوس مهرداد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حیدریان فاطمه

حیدریان فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مقدم فرد مهدی

مقدم فرد مهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مداح الهه

مداح الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
گوهری الهه

گوهری الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نیک هوش رزمینا

نیک هوش رزمینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قدس همایون

قدس همایون

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
امیدی ستایش

امیدی ستایش

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نیک هوش یاسمینا

نیک هوش یاسمینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بیرقی امیرحسین

بیرقی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جباری فاطمه زهرا

جباری فاطمه زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رحمانی نگین

رحمانی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
فاضلی الهه

فاضلی الهه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
علی بابایی نگار

علی بابایی نگار

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کردی مهدی

کردی مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حیدریان پوریا

حیدریان پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
ملاییان سما

ملاییان سما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حدادی هادی

حدادی هادی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
سیف هاشمی فاطمه سادات

سیف هاشمی فاطمه سادات

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال ا ول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حیدریه سید محمد مهدی

حیدریه سید محمد مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یزدان مهر عباس

یزدان مهر عباس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جمالی منش صدیقه

جمالی منش صدیقه

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
صباغیان آیدا

صباغیان آیدا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بیدقیان حانیه

بیدقیان حانیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چتری علی

چتری علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
والی ساحل

والی ساحل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خان احمدی ناهید

خان احمدی ناهید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یزدانی شیما

یزدانی شیما

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مخلصی سمنانی علیرضا

مخلصی سمنانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مبصری هادی

مبصری هادی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ملک احمدی حمیدرضا

ملک احمدی حمیدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شرفیه مینا

شرفیه مینا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمدی شایان

محمدی شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ایمانی محدثه

ایمانی محدثه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رنگریز امیررضا

رنگریز امیررضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
طاهریان پوپک

طاهریان پوپک

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
گرشاسب هنرکار امیر مهدی

گرشاسب هنرکار امیر مهدی

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
علایی مهدی

علایی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زمان پور شروین

زمان پور شروین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زمانی شهمیرزادی جواد

زمانی شهمیرزادی جواد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدوس علی

عبدوس علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
زیاری آوا

زیاری آوا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پهلوان ریحانه

پهلوان ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهری سید علیرضا

طاهری سید علیرضا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شاطری محمد

شاطری محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
قضوهی یاسین

قضوهی یاسین

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زیاری مائده

زیاری مائده

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرید سجاد

فرید سجاد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کفاش فاطمه زهرا

کفاش فاطمه زهرا

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
مقبل مهدی

مقبل مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صدقی بق قجه معین

صدقی بق قجه معین

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
منوچهری محمدرضا

منوچهری محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کریمی علی

کریمی علی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان سارا

ابراهیمیان سارا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قوسی علی

قوسی علی

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
خاتمی محیا سادات

خاتمی محیا سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
همتیان مبینا

همتیان مبینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نائینی نژاد ساغر

نائینی نژاد ساغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عموزاده محمدصدرا

عموزاده محمدصدرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اصیل منش معین

اصیل منش معین

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حامدی سوگند

حامدی سوگند

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
مسعودی ستاره

مسعودی ستاره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملکی سحر

ملکی سحر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فخاریان ستایش

فخاریان ستایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خرمیان مهدی

خرمیان مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رجایی طاها

رجایی طاها

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
خیرخواهان الهه

خیرخواهان الهه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
یدالهی امیر حسین

یدالهی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
دارائی فاطمه

دارائی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کاشی پوریا

کاشی پوریا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
نوحی کیوان

نوحی کیوان

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پور طهماسب پیچا مریم

پور طهماسب پیچا مریم

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زیاری فاطمه

زیاری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
همتی الینا

همتی الینا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
کاشی نازنین

کاشی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعدی محمد حسین

سعدی محمد حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ولیخانی علی

ولیخانی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عبداللهی علیرضا

عبداللهی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عموزاده حسین

عموزاده حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اعوانی عارفه

اعوانی عارفه

گردشگري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جمالی منش فاطمه

جمالی منش فاطمه

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بینش دانا

بینش دانا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وظیفه شناس دلارام

وظیفه شناس دلارام

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
ابراهیمی آرام

ابراهیمی آرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
یزدانی متین

یزدانی متین

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
یغما نژاد زهرا

یغما نژاد زهرا

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
شجاع خواه امیر محمد

شجاع خواه امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
استقامت فاطمه زهرا

استقامت فاطمه زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تقوی فاطمه السادات

تقوی فاطمه السادات

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صباغیان امیر عباس

صباغیان امیر عباس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دانائی مهرشاد

دانائی مهرشاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسیان آرین

عباسیان آرین

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
همتی محمد

همتی محمد

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
یوسفی فولادی زهرا

یوسفی فولادی زهرا

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ملائیان کسری

ملائیان کسری

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
رحیمیان سنا

رحیمیان سنا

زيست فناوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کیانی سینا

کیانی سینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
معینیان فاطمه

معینیان فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جوادیان مهرنوش

جوادیان مهرنوش

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کاهویی سوگند

کاهویی سوگند

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
خوش هنجار پوریا

خوش هنجار پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
امیدی مهدیه

امیدی مهدیه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دوستمحمدیان علی اکبر

دوستمحمدیان علی اکبر

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسینی نژاد مرتضی

حسینی نژاد مرتضی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
موسوی سیده زهرا

موسوی سیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فلاحی شایان

فلاحی شایان

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فخرالدینی حانیه

فخرالدینی حانیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
جعفر آبادی امیر عباس

جعفر آبادی امیر عباس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ریاحی مهدی

ریاحی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امامی آرین

امامی آرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سروش نرجس

سروش نرجس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ادیب ستایش

ادیب ستایش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مداح رامتین

مداح رامتین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
رضا کاظمی پویا

رضا کاظمی پویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ولی پور زهرا

ولی پور زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صبوری مهدی

صبوری مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رجب زاده طراوت

رجب زاده طراوت

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صفری زهرا

صفری زهرا

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
بینش محمد عرفان

بینش محمد عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امیری رضا

امیری رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
دخانیان حانیه

دخانیان حانیه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منوچهری سینا

منوچهری سینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شریعتی پور علی

شریعتی پور علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
آل بویه زهرا

آل بویه زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مستخدمین حسینی راضیه سادات

مستخدمین حسینی راضیه سادات

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سید مومنی سیده رضوان

سید مومنی سیده رضوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زارعی ملیکا

زارعی ملیکا

مهندسي انرژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل شهيدعباسپور

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ادب محدثه

ادب محدثه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
موذن تینا

موذن تینا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کمالی شقایق

کمالی شقایق

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

زبان
کتال فاطمه

کتال فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بنار فائزه

بنار فائزه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جعفری چاشمی عارف

جعفری چاشمی عارف

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمودی محمدرضا

محمودی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
همتی حسین

همتی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کسائیان ثنا

کسائیان ثنا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
میرحاج عرفان

میرحاج عرفان

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آزاد باش محمد علی

آزاد باش محمد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نظری علیرضا

نظری علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضوانی عارفه

رضوانی عارفه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ایجی مهدی

ایجی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قوشچی ریحانه

قوشچی ریحانه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مجیدی فائزه

مجیدی فائزه

علوم تربيتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صفاپرست سید مجتبی

صفاپرست سید مجتبی

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رفیعی زهرا

رفیعی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ذوالفقاریان ناهید

ذوالفقاریان ناهید

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قزوینیان امیر حسین

قزوینیان امیر حسین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کلاهی مریم

کلاهی مریم

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقایی تکتم

آقایی تکتم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رجبی امیر حسین

رجبی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
حسن آبادی منصور

حسن آبادی منصور

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عمادی محدثه

عمادی محدثه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آتنی مفرد کوثر

آتنی مفرد کوثر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فیروزیان محمد اسماعیل

فیروزیان محمد اسماعیل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عرب حسن آبادی محمد صالح

عرب حسن آبادی محمد صالح

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پارسا امیر حسین

پارسا امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
قدیر مریم

قدیر مریم

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

زبان
همتیان علیرضا

همتیان علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شوقانی فاطمه

شوقانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کرک آبادی میلاد

کرک آبادی میلاد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سعیدی زینب

سعیدی زینب

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پارسا محمد حسین

پارسا محمد حسین

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فرهادی نژاد محمدرضا

فرهادی نژاد محمدرضا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ناظریه محمد مهدی

ناظریه محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عین الکمالی محدثه

عین الکمالی محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
وطنی امیر حسین

وطنی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جباری منا

جباری منا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پشتوان فاضله

پشتوان فاضله

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجبی یگانه

رجبی یگانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حداد دباغی محمد مهدی

حداد دباغی محمد مهدی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدیان امیر رضا

احمدیان امیر رضا

ارتباطتصويري|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
فدائی اسلام ریحانه

فدائی اسلام ریحانه

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
میرکو محمد حسین

میرکو محمد حسین

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
البویه وحید

البویه وحید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گرجی زهرا

گرجی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رهایی مهدیه

رهایی مهدیه

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مهدی زاده کریمی شکیبا

مهدی زاده کریمی شکیبا

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دادجو فائزه

دادجو فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حق دوست سحر

حق دوست سحر

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حیدریان آرزو

حیدریان آرزو

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان زهرا

ابراهیمیان زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خیرخواهان سارینا

خیرخواهان سارینا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادی نسب فاطمه

مرادی نسب فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
همتی فاطمه

همتی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دانایی سیده زهرا

دانایی سیده زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حمیدی نازنین

حمیدی نازنین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسینی سیدعلی

حسینی سیدعلی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دوست محمدی محمد عرفان

دوست محمدی محمد عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کاظمی علی

کاظمی علی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
طالبیان امیر مسعود

طالبیان امیر مسعود

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
فخاریان محسن

فخاریان محسن

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صابریان امیر حسین

صابریان امیر حسین

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احقاقی آرش

احقاقی آرش

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زرگر سید سینا

زرگر سید سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خیرخواهان فاطمه

خیرخواهان فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
یحیایی مسعود

یحیایی مسعود

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
علیشاهی آیدا

علیشاهی آیدا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شجاعی مهسا

شجاعی مهسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
درباری ستاره

درباری ستاره

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملک ور ایمان

ملک ور ایمان

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
علی امید مهرنگار

علی امید مهرنگار

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گلبرگ امیر عباس

گلبرگ امیر عباس

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
رحیمیان سحر

رحیمیان سحر

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رضایی نگار

رضایی نگار

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
باقریان هژیر

باقریان هژیر

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خراسانیان فاطمه

خراسانیان فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
ملک احمدی مهدی

ملک احمدی مهدی

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قدس صبا

قدس صبا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نجفی نسب فاطمه

نجفی نسب فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
معماری نسب متین

معماری نسب متین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ابوابی امیر عباس

ابوابی امیر عباس

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ذوالفقاری نیما

ذوالفقاری نیما

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سیار سیده انیسه

سیار سیده انیسه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خاکباز زاده محمد حسین

خاکباز زاده محمد حسین

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کلامی راد امین

کلامی راد امین

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شریفی الهام

شریفی الهام

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
صالحی مریم سادات

صالحی مریم سادات

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
احسانی مبینا

احسانی مبینا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بهرامی مریم

بهرامی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اصغری علایی فاطمه

اصغری علایی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صیادجو محمد حسین

صیادجو محمد حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
غزالی کوثر

غزالی کوثر

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ترانی مرضیه

ترانی مرضیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی محمد مهدی

مرادی محمد مهدی

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاجب عارفه

حاجب عارفه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شاهورانی ریحانه

شاهورانی ریحانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حافظی امیر علی

حافظی امیر علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساوه زکیه

ساوه زکیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسکندری علی محمد

اسکندری علی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهنیافر دانیال

بهنیافر دانیال

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسنان کوثر

حسنان کوثر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کسائیان فاطمه سادات

کسائیان فاطمه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محسنی ملردی امیر حسین

محسنی ملردی امیر حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شکیبا مهدی

شکیبا مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسینی سید ابوالفضل

حسینی سید ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهری مقدم مائده

طاهری مقدم مائده

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسینی رودبار زهرا

حسینی رودبار زهرا

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رستم زاده علی

رستم زاده علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عبدالهی یگانه

عبدالهی یگانه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کاظمی نژاد امیر ارشیا

کاظمی نژاد امیر ارشیا

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیپور ملیحه

علیپور ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رهایی مهدیه

رهایی مهدیه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دانائی علی

دانائی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مقیمی سیده الهام

مقیمی سیده الهام

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عربیان محمد سجاد

عربیان محمد سجاد

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رهبری فرد امین

رهبری فرد امین

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساوه حانیه

ساوه حانیه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کامران پور امیرحسین

کامران پور امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قاسمیان پردیس

قاسمیان پردیس

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قنبری بهنام

قنبری بهنام

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پاک دامن محمد حسین

پاک دامن محمد حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاهورانی سیده زهره

شاهورانی سیده زهره

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حدادیان مریم

حدادیان مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفائیان صبا

صفائیان صبا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کرم الدین شکیبا

کرم الدین شکیبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کسائیان محمد امین

کسائیان محمد امین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رهایی محمد مهدی

رهایی محمد مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رئیسی امیرمحمد

رئیسی امیرمحمد

شيمي محض|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کسائیان سید محمد امین

کسائیان سید محمد امین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مداح رضا

مداح رضا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صالحی نادیا

صالحی نادیا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مرادی حقیقی مهیار

مرادی حقیقی مهیار

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رمضانی ایوکی سپهر

رمضانی ایوکی سپهر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدلی حسین آبادی محمد حسین

عبدلی حسین آبادی محمد حسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهرجو محمد امین

مهرجو محمد امین

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
گرائلی طاها

گرائلی طاها

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رستمی حمیدرضا

رستمی حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن پور مقدم بردر امین

حسن پور مقدم بردر امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خاوری یوسف

خاوری یوسف

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوی سید امیر رضا

موسوی سید امیر رضا

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
معصومیان مریم

معصومیان مریم

علوم ارتباطات اجتماعي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سعیدی امیر حسین

سعیدی امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رضائیان سجاد

رضائیان سجاد

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
خجسته فر غزاله

خجسته فر غزاله

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
مقیمی نازنین

مقیمی نازنین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ولیخانی محمد صادق

ولیخانی محمد صادق

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پارسا محمد معین

پارسا محمد معین

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تیموری سامان

تیموری سامان

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صیادی علی

صیادی علی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نبوی چاشمی سید سینا

نبوی چاشمی سید سینا

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فخیره محمد

فخیره محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
احمدیان فاطمه

احمدیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/5/2023 8:02:45 AM
Menu