فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فارسان

قاسمی نرگس

قاسمی نرگس

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
نصیری گله سمانه

نصیری گله سمانه

حسابداري|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
احمدی رضا

احمدی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
احمدی محمد

احمدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
باقری معصومه

باقری معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسلامی زهرا

اسلامی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
اسلامی سحر

اسلامی سحر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
باقری طاهره

باقری طاهره

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
امیری سارا

امیری سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نجفی بابادی مریم

نجفی بابادی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیروانی محمد

شیروانی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امامی سیده شهره

امامی سیده شهره

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زمانی پریسا

زمانی پریسا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زمانی احمد محمودی مریم

زمانی احمد محمودی مریم

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عباسی مرتضی

عباسی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال و بختياري

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حیدری محمدرضا

حیدری محمدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نظری رضا

نظری رضا

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
معینی فرزانه

معینی فرزانه

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زمانی احمد محمودی سباء

زمانی احمد محمودی سباء

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجفی رامین

نجفی رامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حیدری محمد

حیدری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حیدری رضا

حیدری رضا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه-محل تحصيل آبادان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرتضوی سیده نسرین

مرتضوی سیده نسرین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باقری گله سعید

باقری گله سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمانی احمد محمودی شکوفه

زمانی احمد محمودی شکوفه

گردشگري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدخانی احمد

محمدخانی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسدی زهرا

اسدی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زمانی احمد محمودی حسین

زمانی احمد محمودی حسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهرامی مینا

بهرامی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیروانی حسین

شیروانی حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی احمد محمودی رضا

محمدی احمد محمودی رضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلیمانی سوتیا

سلیمانی سوتیا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باقری زهره

باقری زهره

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خدامرادی محمد

خدامرادی محمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صنیع ثالث امیر محمد

صنیع ثالث امیر محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مردانی حسین

مردانی حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حسینی سیده فائزه

حسینی سیده فائزه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
یداللهی مهدی

یداللهی مهدی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدی آرمان

احمدی آرمان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نجفی سارا

نجفی سارا

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
خسروی ساغر

خسروی ساغر

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
محمدی احمد محودی فردین

محمدی احمد محودی فردین

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراصفهان | محروم-بومي چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
یاوری مریم

یاوری مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
مولایی گودرز

مولایی گودرز

امار|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
کرمی حیدر علی

کرمی حیدر علی

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/31/2023 2:59:09 AM
Menu