جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر جنگل

عربی سیدمصطفی

عربی سیدمصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دست نشان فائزه

دست نشان فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظام دوست ابوالفضل

نظام دوست ابوالفضل

جامعه شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
میراحمدی سعید

میراحمدی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:48:04 PM
Menu