باخرز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر باخرز

اسماعیلی صابر

اسماعیلی صابر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ذاکر الحسینی محمد جواد

ذاکر الحسینی محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کمالی صفا

کمالی صفا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قهرمان مبین

قهرمان مبین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عرب هزاره حانیه

عرب هزاره حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نظری محمدرضا

نظری محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شادمان محمد

شادمان محمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زمانی اسامه

زمانی اسامه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پاکدل حدیثه

پاکدل حدیثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نجم سروری محمد

نجم سروری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سعادت نفیسه

سعادت نفیسه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خدادادی کمیل

خدادادی کمیل

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عابدینی سعیده

عابدینی سعیده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کریمی نجمه

کریمی نجمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
هنرجو ایمان

هنرجو ایمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
کاظمی ساناز

کاظمی ساناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:02:12 AM
Menu