كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كاشمر

ابراهیم زاده مهدیه

ابراهیم زاده مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 182 آزمون

تجربی
خوئی محدثه

خوئی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

7سال کانونی / 148 آزمون

انسانی
به آبادی بجدنی رضوان

به آبادی بجدنی رضوان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

8سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
رفعتی مریم

رفعتی مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
تیموری امیرعلی

تیموری امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رجب زاده امیررضا

رجب زاده امیررضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
رحیمی سیدامیررضا

رحیمی سیدامیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
مظفر فدافن محسن

مظفر فدافن محسن

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
حشمتی بهاره

حشمتی بهاره

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
داوری مقدم پوریا

داوری مقدم پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
شوکتی علیرضا

شوکتی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
وکیلی نیا مائده

وکیلی نیا مائده

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فیض جردوی امیرپارسا

فیض جردوی امیرپارسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

7سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
یعقوبی یاسمن

یعقوبی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
شاکری الهه

شاکری الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شریعتی راد امیر

شریعتی راد امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سالاری منصوره

سالاری منصوره

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
نبوی سیدمحمد

نبوی سیدمحمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 75 آزمون

زبان
یوسف زاده مغانی امیرحسین

یوسف زاده مغانی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علیزاده مقدم امیررضا

علیزاده مقدم امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
هراتی پریسا

هراتی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دلاور مریم

دلاور مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
سیدی سیدجلال الدین

سیدی سیدجلال الدین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
دلاور مینا

دلاور مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
علی شیر فرنوش

علی شیر فرنوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نژادابراهیم فاطمه

نژادابراهیم فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
نیک فر امیر

نیک فر امیر

علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
فتاحی علی

فتاحی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
برمکی مبینا

برمکی مبینا

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عربی زهرا

عربی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسینیان عارفی حسین

حسینیان عارفی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ارجمند امیر

ارجمند امیر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
واحدیان پور مینا

واحدیان پور مینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مشفقی مائده

مشفقی مائده

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
یوسف پور فدافن علیرضا

یوسف پور فدافن علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نورمحمدیان نسترن

نورمحمدیان نسترن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نوری سجاد

نوری سجاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پیروی ریوشی زهرا

پیروی ریوشی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
مرادیان فاطمه

مرادیان فاطمه

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

زبان
ارزانی زهرا

ارزانی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پهلوان عاطفه

پهلوان عاطفه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علیمردانی مهسا

علیمردانی مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گل نیا پارسا

گل نیا پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خاتمی پور مریم

خاتمی پور مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
روشنی زهره

روشنی زهره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نظیف زهرا

نظیف زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادپوررزق آباد حدیثه

مرادپوررزق آباد حدیثه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
ندافی زهرا

ندافی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
تیموری زینب

تیموری زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جوادی کندری زهرا

جوادی کندری زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
رستم نژادمحمدیه میترا

رستم نژادمحمدیه میترا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حبیبی محمدیه سارا

حبیبی محمدیه سارا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حجابی دوم مبینا

حجابی دوم مبینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
آخرتی صادق

آخرتی صادق

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مومنی مقدم رسول

مومنی مقدم رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جنیدی سامان

جنیدی سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ساعدی میرآبادی سیده مینا

ساعدی میرآبادی سیده مینا

تاريخ|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
بشارتی محمدجواد

بشارتی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
حسن پور سیما

حسن پور سیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
سلیمی مصطفی

سلیمی مصطفی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آزمند محمد

آزمند محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسکندری فائزه

اسکندری فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
داودیان خلیل آباد محمد

داودیان خلیل آباد محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مرادی زارع فاطمه

مرادی زارع فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سلیمی حسین

سلیمی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
موسوی فرد سیده عطیه

موسوی فرد سیده عطیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ایلیائی زهرا

ایلیائی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صمدیان الهه

صمدیان الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
رجائی فاطمه

رجائی فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
امینی غلامی علی

امینی غلامی علی

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحددامغان | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قانون سیده یاسمن

قانون سیده یاسمن

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ذبیحی ثانی ریحانه

ذبیحی ثانی ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غفاری خلیل آباد ملیکا

غفاری خلیل آباد ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حدادیان فروتقه علی

حدادیان فروتقه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نبوی کریزی فاطمه سادات

نبوی کریزی فاطمه سادات

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
درویش نائی زهرا

درویش نائی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبداله زاده موشکی مهدیه

عبداله زاده موشکی مهدیه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صادقی کیا حجت

صادقی کیا حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سجادی فرهاد

سجادی فرهاد

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضوانی خلیل آباد عطیه

رضوانی خلیل آباد عطیه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ضیائی علی آبادی نرگس

ضیائی علی آبادی نرگس

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ذوالفقاری عطیه

ذوالفقاری عطیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مهدیزاده عاطفه

مهدیزاده عاطفه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
ابراهیم نژاد محمد

ابراهیم نژاد محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نجاری فاطمه

نجاری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خاکی ایوری محسن

خاکی ایوری محسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عجمی مریم

عجمی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پورعباس نادیا

پورعباس نادیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسکندری تربقان زهرا

اسکندری تربقان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده فاطمه

اسماعیل زاده فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آدینه رویا

آدینه رویا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مشهدیان فاطمه

مشهدیان فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زارعی الهام

زارعی الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صادقیان علی

صادقیان علی

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
اسکندری تربقان مهدی

اسکندری تربقان مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سامان نقابی سجاد

سامان نقابی سجاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عامری رسول

عامری رسول

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبداله نژادخلیل آباد مهسا

عبداله نژادخلیل آباد مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
طالبی فائزه

طالبی فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
تقی زاده محمد

تقی زاده محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | نوبت دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بستان فاطمه

بستان فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
علوی ترشیزی سیده یاسمن

علوی ترشیزی سیده یاسمن

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
صلاحی سیده مهدیه

صلاحی سیده مهدیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
بافنده فروتقه زینب

بافنده فروتقه زینب

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کرامتی مهرداد

کرامتی مهرداد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
وحدانی فر ریحانه

وحدانی فر ریحانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غلامی سنجدکی حسین

غلامی سنجدکی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عبدی مقدم علی

عبدی مقدم علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دروگر امیرمحمد

دروگر امیرمحمد

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اسماعیل پناه رضا

اسماعیل پناه رضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
نیازی محمد

نیازی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائی سیده فاطمه

رضائی سیده فاطمه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زیرک فاطمه

زیرک فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
محمدعلی زاده نجمه

محمدعلی زاده نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
اکبرزاده فروتقه مهربان

اکبرزاده فروتقه مهربان

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خفته الناز

خفته الناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
منتظری شایان

منتظری شایان

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
خیابانی مصطفی

خیابانی مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
فخرغلامی بهروز

فخرغلامی بهروز

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نیک سرشت محمد

نیک سرشت محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ابوترابی فدافن مرضیه

ابوترابی فدافن مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زیبائی یوسف

زیبائی یوسف

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زراعتکارمکی زهرا

زراعتکارمکی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عطائی زینب

عطائی زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
روحانی علی

روحانی علی

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
طاهریان امیرحسین

طاهریان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عطائی سالاری میثم

عطائی سالاری میثم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اسکندری نصرآباد امیر

اسکندری نصرآباد امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانی عارفه

خانی عارفه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دشتی رحمت آبادی الهام

دشتی رحمت آبادی الهام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرازمند سعید

فرازمند سعید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عبدالهی مطهره

عبدالهی مطهره

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اخباری محسن

اخباری محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احسانی مریم

احسانی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
محمدی مقدم مریم

محمدی مقدم مریم

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فلاح علی

فلاح علی

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
هادوی امین

هادوی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
روشن دل طرقی رسول

روشن دل طرقی رسول

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
معینی زارعیان رضا

معینی زارعیان رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدی ساجده

محمدی ساجده

مددکاري اجتماعي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
قادریان ترشیز امیرحسین

قادریان ترشیز امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
ناصری طاهری مائده

ناصری طاهری مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قاری زینب

قاری زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهری سهیلا

طاهری سهیلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جنیدی محمدامین

جنیدی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
براغوشی ریحانه

براغوشی ریحانه

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحمانی نجمه

رحمانی نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
فرهادی ناهید

فرهادی ناهید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رضائی بزنجرد مریم

رضائی بزنجرد مریم

تاريخ|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
احسانی نرگس

احسانی نرگس

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوری زهرا

نوری زهرا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عابدی مرضیه

عابدی مرضیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
زارع شحنه یگانه

زارع شحنه یگانه

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
خاکشورسرمزده علی اکبر

خاکشورسرمزده علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
یزدان دوست اول امیرحسین

یزدان دوست اول امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
هاشمی محمدآبادی سیده مریم

هاشمی محمدآبادی سیده مریم

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محبوب زاده علیرضا

محبوب زاده علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مسعودی جواد

مسعودی جواد

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
تقوی مسعود

تقوی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صانعی نگین

صانعی نگین

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
نامبرعارفی وحیده

نامبرعارفی وحیده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
غلام پور خلیل آباد کوروش

غلام پور خلیل آباد کوروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدی مبینا

محمدی مبینا

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جنیدی فاطمه

جنیدی فاطمه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مدرس مقدم محمد

مدرس مقدم محمد

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسدالهی مرضیه

اسدالهی مرضیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباسی جمال علیرضا

عباسی جمال علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آذرخش امیرمحمد

آذرخش امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مومنی امیرمهدی

مومنی امیرمهدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رمضان نژادمغانی سجاد

رمضان نژادمغانی سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صالحی مهدی

صالحی مهدی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خنجری سپیده

خنجری سپیده

امار|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
شکری عالیه

شکری عالیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی حسین

محمدی حسین

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
اسدی خروی مهتاب

اسدی خروی مهتاب

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدزاده افشین

محمدزاده افشین

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حاجی نیاء محمدرضا

حاجی نیاء محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بی تقصیر فدافن عطیه

بی تقصیر فدافن عطیه

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
گلدوست عارفی مهدی

گلدوست عارفی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اسکندری نصرآباد کیمیا

اسکندری نصرآباد کیمیا

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صالحیان امیرحسین

صالحیان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
سلحشور سارا

سلحشور سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفری خلیل آباد سیده ساجده

جعفری خلیل آباد سیده ساجده

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ترابی سیدعلی

ترابی سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مرادی فاطمه

مرادی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رمضان زاده کندری علی

رمضان زاده کندری علی

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نوری مهناز

نوری مهناز

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سیفی عبدل آبادی علیرضا

سیفی عبدل آبادی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
رجبی سرحوضکی مرتضی

رجبی سرحوضکی مرتضی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
خلیق محمد

خلیق محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زارعی مهذیه

زارعی مهذیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باب الحکمی رضوانه

باب الحکمی رضوانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عشرتی فاطمه

عشرتی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بیابانی محدثه

بیابانی محدثه

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مدبری مصطفی

مدبری مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جوان مهدی

جوان مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وزیری نگین

وزیری نگین

مددکاري اجتماعي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
یوسفی حاجی آبادی سلمان

یوسفی حاجی آبادی سلمان

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
لایق محمدجواد

لایق محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یوسفی حاجی آبادی سینا

یوسفی حاجی آبادی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احسان منش سمیرا

احسان منش سمیرا

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رجبی زهرا

رجبی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گوهری یگانه

گوهری یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شبانی ایلیا

شبانی ایلیا

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سجادیان سیده مریم

سجادیان سیده مریم

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اصغری علی

اصغری علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
طاهریان حسام الدین

طاهریان حسام الدین

ارتباطتصويري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
نخعی امیرحسین

نخعی امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رفیعی مجتبی

رفیعی مجتبی

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمی نژادزیرک آباد احمد

قاسمی نژادزیرک آباد احمد

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جمعه زاده خضربیگی حسین

جمعه زاده خضربیگی حسین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
منظم اسماعیل پور مهرانگیز

منظم اسماعیل پور مهرانگیز

نقاشي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
حداد پوریا

حداد پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدزاده سعید

احمدزاده سعید

مهندسي پزشکي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ناطقی لیلا

ناطقی لیلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مزاری آیدا

مزاری آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قره خان پور محدثه

قره خان پور محدثه

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سهیلی محمد

سهیلی محمد

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رحمانی امیر

رحمانی امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهرامی فریور

بهرامی فریور

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
برادران خاکسار یوسف

برادران خاکسار یوسف

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفری طرقی زهرا

جعفری طرقی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدزاده یوسف

محمدزاده یوسف

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مردآزاد سجاد

مردآزاد سجاد

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صفائی سرمزده زهره

صفائی سرمزده زهره

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پوررمضان جواد

پوررمضان جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اربابی بی نظیر

اربابی بی نظیر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نظامی موشکی فائزه

نظامی موشکی فائزه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده زینب

اسماعیل زاده زینب

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خدایاری محمد

خدایاری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدنژادقصونی زینب

محمدنژادقصونی زینب

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علوی سیدسجاد

علوی سیدسجاد

علوم ورزشي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابوترابی فدافن سجاد

ابوترابی فدافن سجاد

صنايع دستي|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
غفوری الهام

غفوری الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ارغوانی فرد زهرا

ارغوانی فرد زهرا

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بیگی قلعه بالا امیرحسین

بیگی قلعه بالا امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مرادی هدک انسیه

مرادی هدک انسیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رجبیان فروتقه محمدرضا

رجبیان فروتقه محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوشی دهنو رضا

نوشی دهنو رضا

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
تختی سارا

تختی سارا

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
جوان انابت فاطمه

جوان انابت فاطمه

حسابداري|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بادپا محمدعرفان

بادپا محمدعرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان قوژدی زهرا

دهقان قوژدی زهرا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسکندری فاطمه

اسکندری فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حجی زاده فاطمه

حجی زاده فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جوادی داود

جوادی داود

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
سیفی سیدسپهر

سیفی سیدسپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوری علی

نوری علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امیری سمیه

امیری سمیه

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسین زاده محمدجواد

حسین زاده محمدجواد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رنجبر مرضیه

رنجبر مرضیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهسوار کندری نازنین

شهسوار کندری نازنین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
باغبان خلیل آباد زهرا

باغبان خلیل آباد زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
میرمحمدی ازغندی سیدمحمدرضا

میرمحمدی ازغندی سیدمحمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جهانی نگین

جهانی نگین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نخعی کلاته زهرا

نخعی کلاته زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
راستگوی مغانی امیر

راستگوی مغانی امیر

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقان ابوالفضل

دهقان ابوالفضل

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
غزنوی قصونی زهرا

غزنوی قصونی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرهادی محمد

فرهادی محمد

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحیمی نسب محمدرضا

رحیمی نسب محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علومی علیرضا

علومی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عبدالهیان محمدعرفان

عبدالهیان محمدعرفان

علوم قران وحديث|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوی سیدناصر

موسوی سیدناصر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بناء مبینا

بناء مبینا

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
قاسمی محمدمبین

قاسمی محمدمبین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
طباطبائی ارغوان

طباطبائی ارغوان

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
توسلی ساجده

توسلی ساجده

صنايع دستي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
عابدینی علی

عابدینی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
طاهریان زهرا

طاهریان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
حدادی بنده قرائی سجاد

حدادی بنده قرائی سجاد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فیدل آرش

فیدل آرش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عبدل پور زینب

عبدل پور زینب

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
عبداله زاده سجاد

عبداله زاده سجاد

مهندسي برق|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/28/2023 5:56:22 AM