نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر نهاوند

پیرزادی حسین

پیرزادی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
جبار فاطمه

جبار فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
پرتاک فاطمه

پرتاک فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
معنوی فر زهرا

معنوی فر زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
منتظرلطف حانیه

منتظرلطف حانیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امینی محمدمهدی

امینی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
سیف امیرمحمد

سیف امیرمحمد

زيست شناسي گياهي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسینی روزبهانی امیرمحمد

حسینی روزبهانی امیرمحمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سیاوشی علیرضا

سیاوشی علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
دارابی احمدرضا

دارابی احمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
گراوند نیلوفر

گراوند نیلوفر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زمانیان فاطمه

زمانیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سیف ستایش

سیف ستایش

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
معیری هانیه

معیری هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قاسمی علی

قاسمی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
دارائی امیرحسین

دارائی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زنگنه زهرا

زنگنه زهرا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
میرزایی معصومه

میرزایی معصومه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جلالوند محمدنوید

جلالوند محمدنوید

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
شهبازی علیرضا

شهبازی علیرضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
جاهداری علیرضا

جاهداری علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جلالوند علی

جلالوند علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
کیانی حمیدرضا

کیانی حمیدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قلائی امیرمحمد

قلائی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
صالحی مهدی

صالحی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خدارحمی فاطمه

خدارحمی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سوری محمدعلی

سوری محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سلگی سمیه

سلگی سمیه

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
سوری فاطمه

سوری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جهانیان فائزه

جهانیان فائزه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شهبازی تینا

شهبازی تینا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
کیانی مرتضی

کیانی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سلگی فاطمه

سلگی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
چهاردولی رسول

چهاردولی رسول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کولیوند فاطمه

کولیوند فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کیانی فاطمه

کیانی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قیاسی هادی

قیاسی هادی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شفیعی محمدرضا

شفیعی محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
کاویانپور مریم

کاویانپور مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کولیوند حسین

کولیوند حسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
کولیوند مریم

کولیوند مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نسائی احمدرضا

نسائی احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رجبی محمدرضا

رجبی محمدرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
گیوی محمد

گیوی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
زنگنه سیاوش

زنگنه سیاوش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کیانی لیلا

کیانی لیلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسنوند زهرا

حسنوند زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاجیان سلما

حاجیان سلما

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهبازی مریم

شهبازی مریم

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نوابی حسین

نوابی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سیف  ا امیرمحمد

سیف ا امیرمحمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قپانوری طارق

قپانوری طارق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
متین نیا فاطمه

متین نیا فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سراقی سارا

سراقی سارا

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحیمی غلامی سعید

رحیمی غلامی سعید

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلگی احمدرضا

سلگی احمدرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کورانی مریم

کورانی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زمانیان صبا

زمانیان صبا

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
شهبازی نهاوندی فاطمه

شهبازی نهاوندی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سیاوشی عطیه

سیاوشی عطیه

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
لولوهری زهرا

لولوهری زهرا

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
عسگری بهراد

عسگری بهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالح حدیث

صالح حدیث

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرهادی حدیثه

فرهادی حدیثه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مولوی محمد

مولوی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زمانیان مینا

زمانیان مینا

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زمانیان میترا

زمانیان میترا

حقوق|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فریادرس مریم

فریادرس مریم

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طاهری مریم

طاهری مریم

حقوق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
متین پور فاطمه

متین پور فاطمه

حقوق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سلگی محدثه

سلگی محدثه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دهفولی رضا

دهفولی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
درویشی سیداحمدرضا

درویشی سیداحمدرضا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سلگی آزاده

سلگی آزاده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گراوند زهرا

گراوند زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گراوند محسن

گراوند محسن

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جعفری فرناز

جعفری فرناز

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حبیبوند یاسین

حبیبوند یاسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدگرمسار | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قیاسوند ساناز

قیاسوند ساناز

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خزائی مهدی

خزائی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی نرجس

حسینی نرجس

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
زمانیان زهرا

زمانیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بتوئی مریم

بتوئی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رضائی حورا

رضائی حورا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مومنی زهرا

مومنی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قیاسی مجتبی

قیاسی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ادیب نیا رامدخت

ادیب نیا رامدخت

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خوش سیرت محمدمعین

خوش سیرت محمدمعین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عباسی نگین

عباسی نگین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ساکی مهدیه

ساکی مهدیه

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شیراوند محمدمهدی

شیراوند محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حقیقی فاطمه

حقیقی فاطمه

مهندسي معماري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
کولیوند علی

کولیوند علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خرمی پویا

خرمی پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سیف مهدی

سیف مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
میرزائی محمدیاسین

میرزائی محمدیاسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بیجنوندقینلی بهناز

بیجنوندقینلی بهناز

علوم سياسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کریمی نیا وحید

کریمی نیا وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بااوش علی

بااوش علی

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
سلگی محمدامین

سلگی محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:58:28 PM
Menu