دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر دهگلان

مفاخری محمد

مفاخری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زارعی اشکان

زارعی اشکان

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
روشنی نگین

روشنی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عظیمی پریا

عظیمی پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مفاخری فرزین

مفاخری فرزین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مفاخری هایده

مفاخری هایده

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ویسی برزان

ویسی برزان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمدی رانیا

محمدی رانیا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
امیری محسن

امیری محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
شکوری زیلان

شکوری زیلان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

زبان
احمدیانی علی رضا

احمدیانی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کریمی شعیب

کریمی شعیب

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کریمی نازنین

کریمی نازنین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
گل آذر متین

گل آذر متین

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سلطانی میترا

سلطانی میترا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحیمی کامران

رحیمی کامران

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسین پناهی پژمان

حسین پناهی پژمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
احمدی نوید

احمدی نوید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادی خداداد

مرادی خداداد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نصری محسن

نصری محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مفاخری سینا

مفاخری سینا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحیمی محسن

رحیمی محسن

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قادرمزی ستوده

قادرمزی ستوده

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سیف پناهی متین

سیف پناهی متین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اصغری سید محمد

اصغری سید محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی آروین

محمدی آروین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خانی به رزان

خانی به رزان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی بلبان آباد علی

محمدی بلبان آباد علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خسروی لیلا

خسروی لیلا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عباسجوبی کیمیا

عباسجوبی کیمیا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کریمی حاجی پمق نگین

کریمی حاجی پمق نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سرمستی محمد

سرمستی محمد

مهندسي شهرسازي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
قادرمرزی دریا

قادرمرزی دریا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/11/2023 1:00:36 AM
Menu