آق‌قلا

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر آق‌قلا

کاظمی امین الله

کاظمی امین الله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آق ء رقیه

آق ء رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گرکز بهنام

گرکز بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حسن قاسمی شکیلا

حسن قاسمی شکیلا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نیازی ابوذر

نیازی ابوذر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
5/29/2023 9:34:52 AM
Menu