اليگودرز

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر اليگودرز

گودرزی سینا

گودرزی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
ملکی صالحه

ملکی صالحه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

8سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
چهارلنگ رضا

چهارلنگ رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
موسوی شایسته

موسوی شایسته

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
پاکی مهدی

پاکی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
خداکرمی معصومه

خداکرمی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
کمرزرین آرمان

کمرزرین آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
عظیمی نژاد امیر عباس

عظیمی نژاد امیر عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
حقیقی بهار

حقیقی بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حسینی نگین

حسینی نگین

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ملکی زهرا

ملکی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
هاشمی رضا

هاشمی رضا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نجفی مهدی

نجفی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

7سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
سید محمدرضا

سید محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
شیخ انصاری زهرا

شیخ انصاری زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاهوردی رادمهر

شاهوردی رادمهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زاهدی نژاد ساجده

زاهدی نژاد ساجده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
عزیزی امیر محمد

عزیزی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ذلقی محمدرضا

ذلقی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عسکری حمید

عسکری حمید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عبدی نگین

عبدی نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
شمس جلیلوند فاطمه

شمس جلیلوند فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سعادتی مقدم زهرا

سعادتی مقدم زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سرلک هیوا

سرلک هیوا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مهدی پور زهرا

مهدی پور زهرا

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
مهدی پور فاطمه

مهدی پور فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
فروغی سوگند

فروغی سوگند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
پاپی نیا ایوب

پاپی نیا ایوب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نجاری نیلوفر

نجاری نیلوفر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سمیعی علی

سمیعی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عابدینی امیررضا

عابدینی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سرلک زهره

سرلک زهره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسن دهقانی مهسا

حسن دهقانی مهسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گودرزی شکیبا

گودرزی شکیبا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مداحی علی

مداحی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شیخ انصاری سبحان

شیخ انصاری سبحان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بابائی پرنیان

بابائی پرنیان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صالحی فائزه

صالحی فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | محروم-بومي لرستان

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
توکلی مبینا

توکلی مبینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باقری محمدمتین

باقری محمدمتین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
لونی فاطمه

لونی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
حاتمی فر نازنین

حاتمی فر نازنین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانی آریا

رمضانی آریا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محرابی نرگس

محرابی نرگس

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سرلک نادر

سرلک نادر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اکبری ساجده

اکبری ساجده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
بهمنی تارا

بهمنی تارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اعتمادی افخم بیتا

اعتمادی افخم بیتا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سبزی عارفه

سبزی عارفه

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
توکلی گلشید

توکلی گلشید

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
پرهیزکار علیرضا

پرهیزکار علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
علی حسینی مجتبی

علی حسینی مجتبی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سرلک رضوان

سرلک رضوان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
براتی راضیه

براتی راضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بروجی علیرضا

بروجی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهرابی مهدی

مهرابی مهدی

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حقیقی رضا

حقیقی رضا

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
هاشمی سیده ریحانه

هاشمی سیده ریحانه

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرلک ستایش

سرلک ستایش

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
سلیمانی ساناز

سلیمانی ساناز

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
احمدمیرزایی نگار

احمدمیرزایی نگار

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گودرزی تینا

گودرزی تینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عباسی میلاد

عباسی میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ملک محمودی زهرا

ملک محمودی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عبداللهی اصل پرنیان

عبداللهی اصل پرنیان

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خورشیدی محمدجواد

خورشیدی محمدجواد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بالود جواد

بالود جواد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملک گودرزی عاطفه

ملک گودرزی عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آذرشب مهدی

آذرشب مهدی

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
رمضانی مهران

رمضانی مهران

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ایمانی مریم

ایمانی مریم

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نجف اباد | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عظیمی ملیکا

عظیمی ملیکا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمی شهرزاد

قاسمی شهرزاد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سرلک حسین

سرلک حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نوروزی نیلوفر

نوروزی نیلوفر

مهندسي معماري|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ملک محمودی یاسمن

ملک محمودی یاسمن

مترجمي زبان عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
لطفی علی

لطفی علی

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
مسلمی ایمان

مسلمی ایمان

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
لونی فرینل

لونی فرینل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
روشنی حسین

روشنی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غضنفری بیتا

غضنفری بیتا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مختاری مهشید

مختاری مهشید

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/30/2023 12:38:11 AM
Menu