دورود

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر دورود

یاراحمدی فاطمه

یاراحمدی فاطمه

حقوق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

12سال کانونی / 200 آزمون

انسانی
طهماسیان زهرا

طهماسیان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

6سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
زرجام نیوشا

زرجام نیوشا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

7سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
توسلی نیا فاطمه

توسلی نیا فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
خبازیان آرمان

خبازیان آرمان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
پورولی محمد

پورولی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
زند       ا لیلا

زند ا لیلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ساکی رضا

ساکی رضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

زبان
صامتی سینا

صامتی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
محمدی فرناز

محمدی فرناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ورمه زیاری محسن

ورمه زیاری محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جودکی محمد

جودکی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شیران زاده علیرضا

شیران زاده علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
نظری احسان

نظری احسان

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اکبری فرنوش

اکبری فرنوش

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ماکیانی فاطمه

ماکیانی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
رضایی مهدیه

رضایی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بساک مریم

بساک مریم

نقاشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

هنر
ساکی محمدمهدی

ساکی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جودکی امیررضا

جودکی امیررضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رشنو زهرا

رشنو زهرا

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قائیدرحمتی محدثه

قائیدرحمتی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
پانیران مهسا

پانیران مهسا

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ارکبان محمد

ارکبان محمد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسن زاده حاجیوند یاسین

حسن زاده حاجیوند یاسین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
چگنی محمدمهدی

چگنی محمدمهدی

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غلامزاده مبینا

غلامزاده مبینا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدايت اله املي | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نباتی زهرا

نباتی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بدیعی ثناء

بدیعی ثناء

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
هداوند هدیه

هداوند هدیه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
آزادپور پیمان

آزادپور پیمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عبدی نرگس

عبدی نرگس

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یاراحمدی نگار

یاراحمدی نگار

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ایماندوست مبینا

ایماندوست مبینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مویدی نیا امیرحسین

مویدی نیا امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بختیاری امیررضا

بختیاری امیررضا

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
یاراحمدی رضا

یاراحمدی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شهبازی رضا

شهبازی رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
احمدی میثاق

احمدی میثاق

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مهرابی آتوسا

مهرابی آتوسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غلامی نگار

غلامی نگار

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
کرنوکر کوثر

کرنوکر کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پیامنی محمدمهدی

پیامنی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قائدرحمتی شهریار

قائدرحمتی شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قائدرحمتی محمدحسین

قائدرحمتی محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهرامی نادیا

بهرامی نادیا

مهندسي عمران|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
گرجی کوثر

گرجی کوثر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کریمی پویا یزدان

کریمی پویا یزدان

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زندی پور حسین

زندی پور حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
لشنی زند فاطمه

لشنی زند فاطمه

عکاسي|دانشگاه هنراصفهان | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 22 آزمون

هنر
نعمتی سعید

نعمتی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
لشنی زند رضا

لشنی زند رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ساکی یزدانی یزدان

ساکی یزدانی یزدان

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفری شقایق

صفری شقایق

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضایی زاده رضا

رضایی زاده رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرشیدفر یاسمن

فرشیدفر یاسمن

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مریدی آنیتا

مریدی آنیتا

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهرامی ریحانه

بهرامی ریحانه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بساک مهسا

بساک مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مختاری سریکوه مصطفی

مختاری سریکوه مصطفی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ساکی هستی

ساکی هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کائید فاطمه

کائید فاطمه

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
لک ا رحمان

لک ا رحمان

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
درخشانیان کیمیا

درخشانیان کیمیا

فرش|دانشگاه هنراصفهان | محروم-بومي لرستان

2سال کانونی / 18 آزمون

هنر
پیامنی نفیسه

پیامنی نفیسه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زندلشنی زهرا

زندلشنی زهرا

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حاجیوند مصیب

حاجیوند مصیب

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ساکی فاطمه

ساکی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
احمدوند حسین

احمدوند حسین

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
آریان ساعدی نگین

آریان ساعدی نگین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زند مهتاب

زند مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقانی معصومه

دهقانی معصومه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمی محمدطاها

هاشمی محمدطاها

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسدی هومن

اسدی هومن

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
موسوی نیلوفرالسادات

موسوی نیلوفرالسادات

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باجلوند امیررضا

باجلوند امیررضا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آسترکی هنگامه

آسترکی هنگامه

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوری محدثه

نوری محدثه

باستانشناسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

هنر
چهره پرداز پردیس

چهره پرداز پردیس

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یاراحمدی گلاره

یاراحمدی گلاره

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي لرستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کورانی مریم

کورانی مریم

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زندوکیلی پگاه

زندوکیلی پگاه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بوالحسنی هستی

بوالحسنی هستی

مترجمي زبان عربي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حاجی وند امیررضا

حاجی وند امیررضا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سالاروند فاطمه

سالاروند فاطمه

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صفری گلریزان

صفری گلریزان

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
دلفانی فاطمه

دلفانی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بهلولی رضا

بهلولی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قائدرحمت لیلا

قائدرحمت لیلا

جامعه شناسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
توکلی شکیبا

توکلی شکیبا

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
دالوند معصومه

دالوند معصومه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دست گردی میلاد

دست گردی میلاد

مهندسي برق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جودکی سینا

جودکی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
هداوند امیرررضا

هداوند امیرررضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه کاشان | محروم-بومي لرستان

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/1/2023 1:44:05 PM
Menu